Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Adviezen via e-mail

  a d v o c a r e

Terug


U kunt via e-mail advies inwinnen bij Advocare.  U stelt een vraag en ontvangt kosteloos een antwoord binnen circa 5 werkdagen. Aan de beantwoording zijn geen kosten verbonden. De ontvangen e-mail wordt na beantwoording vernietigd.


NB ! Om een antwoord te krijgen dient uw vraag aan een aantal voorwaarden te voldoen.
In de  "subject line"  van uw e-mailbericht dient u te vermelden:

plaats van vestigingen en het onderwerp van uw vraag. U dient geen attachment mee te zenden.

Dus:

Subject:

  Amsterdam - arbeidsrecht / ontslag

Let op:
Het antwoord wordt uitsluitend naar de afzender teruggezonden!

Klik hier om uw vraag te stellen.