Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Advocare® biedt informatie voor ondernemers en particulieren, die te maken hebben of krijgen met problemen of vragen op juridisch gebied. Advocare®   verschaft u op vele gebieden korte en doeltreffende informatie die u alvast op weg kan helpen, en soms zelfs meteen een oplossing geeft naar een antwoord op uw vraag.

 a d v o c a t e n . n l ®  2002

Advocare®   biedt uitgebreide informatie  over uiteenlopende juridische onderwerpen. Wilt u, na het lezen van een folder, aanvullende informatie, neem dan contact op met onze helpdesk voor een eerste gesprek, of vraag om een kosteloos eerste advies via e-mail.

Advocare® biedt ook adviezen en procesverrichtingen aan voor ondernemers tegen speciale tarieven. Voor meer informatie daarover klik hier.


U bent de aantal bezoekers vanaf 1/1/1996 ste bezoeker.

Voor meer uitgebreide  en up to date informatie kunt u ook de website van Advocaten.nl bezoeken.
 a d v o c a t e n . n l ®  2005

NB! Indien u om advies vraagt moet uw vraag aan enkele voorwaarden voldoen:
 • in de `subject-line' dient u te vermelden: uw voor- of achternaam, vervolgens het onderwerp van uw vraag:
  Dus:

  Subject:

    Willems - arbeidscontract
 • u dient geen attachment mee te zenden

Klik hier om naar de adviespagina te gaan

w w w . a d v o c a r e . n l


e-mail info@advocare.nl