Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Huwelijk, samenwonen en scheiding

Huwelijkse- en partnerschaps voorwaarden Wat er gebeurt met uw vermogen in geval van huwelijk of samenwonen
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Overeenkomsten en verschillen tussen samenlevingsvormen
Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Paren van gelijk geslacht kiezen samenlevingsvorm
Geregistreerd partnerschap Een wettelijk geregelde en erkende samenlevings vorm
Gezag, omgang en informatie Vormen van gezag, rechten en plichten van ouders

Echtscheiding; de wijze waarop en de gevolgen

U denkt aan scheiden Hoe kan een advocaat u daarbij helpen
Scheidingsbemiddeling Partijen regelen hun echtscheiding zelf op met behulp van onafhankelijke derde
Scheiding... en de kinderen? Gezag en omgang na echtscheiding
Proefprojecten omgangsbemiddeling Conflicten over omgangsregeling met uw kind?
 
Echtscheiding en de financiele gevolgen
 
Alimentatie Onderhoudsplicht na echtscheiding in bewerking
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Over inning van Kinderalimentatie
LBIO-ouderbijdrage Indien een kind buiten het gezin wordt verzorgd betalen ouders een bijdrage in de kosten
Internationale Inning van alimentatie Over inning van Kinderalimentatie in het buitenland
Je ouders werken niet mee Over aanvullende studiebeurs indien contact met ouder(s) is verbroken
Bezwaar en beroep tegen beslissing van de IB-Groep U kunt die beslissing aanvechten
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Pensioenverdeling kan een ingewikkelde zaak zijn

Diverse onderwerpen

Curatele, Bewind en Mentorschap Iemand kan zijn eigen belangen (meer) niet goed behartigen
Juridische aspecten van ondertoezichtstelling Uitvoering van de ondertoezichtstelling op aan een gezinsvoogdij-instelling
Keuze van de Achternaam Wettelijke regels voor krijgen en gebruiken van voornaam en achternaam
Naamswijziging  Voorwaarden en procedure over het wijzigen van de achternaam in bewerking
Adoptie van kind uit het buitenland Wat moet U doen als u een kind uit het buitenland wilt adopteren
Adoptie van een kind in Nederland Informatie over de regels van de nieuwe adoptiewetgeving