Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van de gezamenlijke ministeries:

Postbus 51 Infolijn
Telefoon 0800-8051 (gratis)
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 21.00 uur
Internet: http://www.postbus51.nl
E-mail: vragen@postbus51.nl

U kunt ook contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting, Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoon 070 - 370 68 50
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 15.00 uur
Internet: http://www.justitie.nl
E-mail: voorlichting@minjus.nl

Tenslotte kunt u voor meer informatie terecht bij:

- de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u woont;
- de Notaristelefoon: 0900 - 346 9393 (EUR 0,25/minuut);
van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 14.00 uur). Informatie kunt u ook vinden op de internetsite www.notaris.nl