Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

 

Adressen

Medisch Tuchtcollege Amsterdam
Parnassusweg 228, Toren D41 5
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoon : 0205412776
Telefax: 0205412775
NoordHolland en Utrecht

Medisch Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Telefoon. 0703 500 973
ZuidHolland en Zeeland

Medisch Tuchtcollege Eindhoven
Stadhuisplein 3
5611 Eindhoven
Telefoon: 040 359540/359541
NoordBrabant en Limburg

Medisch Tuchtcollege Groningen
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
Telefoon: 050 140 640
Telefax : 050 144672
Groningen, Friesland en Drenthe

Medisch Tuchtcollege Zwolle
Luttenbergstraat 5
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Telefoon. 038289411
T elefax: 038 225019
Overijssel Gelderland en Flevoland

Centraal Medisch Tuchtcollege
Juliana van Stolberglaan 2
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 3 813700

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT) Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein
Telefoon: 03402 76 276

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP)
Alexanderstraat 11
2514 JL Den Haag
Telefoon. 070 3624111
Telefax: 070 3106530

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG)
Postbus 20051
3502 LB Utrecht
Telefoon: 030 823 91 1
Telefax: 030823 326

Nederlandse Organisatie van Verloskundigen p/a Medisch Centrum 'Berg en Bosch"
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 030294299
Telefax : 030 294162

Landelijk Informatiepunt voor Patienten (LIP)
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
Telefoon : 030 661661

Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
Maliesingel 38
3581 BK Utrecht
Telefoon: 030 340116

Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Servicevoorlichting Afdeling
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Adressen van Bureau's voor rechtshulp vindt u hier