Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

Algemene onderwerpen

Rechtsvorm van uw Onderneming Rechtsvorm is bepalend voor aansprakelijkheid van onderneming en personen
Overeenkomsten Goede afspraak is goud waard
Algemene voorwaarden Wettelijke regeling inzake algemene voorwaarden
Aansprakelijheid Waar liggen uw risico`s en gevaren?
Milieuzaken   Over illegale stort chemisch afval, giftige wolken, bodemverontreiniging etc.
Productaansprakelijkheid Als ondernemer loopt u voortdurend risico in bewerking
Intellectuele eigendom uw handelsnaam, logo of merk, hoe kunt u die beschermen?
Merkenrecht over het veilig stellen van uw merk en tegengaan van namaak
Tekeningen of Modellen, en hoe ze te beschermen… over het veilig stellen van uw merk en tegengaan van namaak
Geschillen met de overheid een overzicht van de wijze waarop de overheid maatregelen kan treffen
Surfen op de werkplek Gebruik van e-mail en internet in bedrijven, hoe controleert men dit
Privacy in bedrijf over Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en andere wetten m.b.t. privacyvoorschriften
Bedrijf, consument en privacy De nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens en uw klantinformatie

De werkgever

Arbeidsovereenkomsten Over begin en einde van arbeidsovereenkomsten
Ontslag van Werknemers Wat mag bij ontslag?
Kantonrechtersformule: Welke vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst?in bewerking

Financiele onderwerpen

Incasso van geldvorderingen deel I De meest effectieve mogelijkheden op een rij
Incasso van geldvorderingen deel II Hoe Advocare® kan helpen met incasseren van vorderingen
Incasso van vorderingen deel III No-cure- No pay incasso? De voordelen van Advocare®
Incasso van vorderingen deel IV De wettelijke regels over invorderen van gelden
Faillissement & Surséance van Betaling De gevolgen, rechten en plichten
Belastingrecht Bezwaar en Beroep bij de Belastingrechter  in bewerking
Belastingrecht In beroep bij de Hoge Raad in belastingzaken
Algemene wet bestuursrecht en Herziening rechterlijke organisatie in vogelvlucht in bewerking
Pacht en agrarische erfpacht Over pacht van grond door agrarische bedrijven
Kamers van Koophandel en Fabrieken, Alle adressen
Nieuwsbrief diverse juridische ontwikkelingen nader belicht