Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Ministeries

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van FinanciŽn
Ministerie van Justitie
Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Parlement

Eerste Kamer der Staten Generaal
Tweede Kamer der Staten Generaal

Diverse diensten

Belastingdienst
BIE (Bureau voor de IndustriŽle Eigendom)
CBS (Centraal Bureau voor Statistiek)
CPB (Centraal Planbureau)
EVD (Netherlands Foreign Trade Agency)  zakendoen in het buitenland
Senter stimuleringsregelingen voor technologie
NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
CBS; Centraal Bureau voor Statistieken
Kamer van Koophandel ; informatie over bedrijven en ondernemers
Ombudsman; voor klachten en informatie
POSTBUS 51 informatieloket ; alle informatie van de overheid