Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

DE NIEUWE ZIEKTEWET.

Hier volgen de maatregelen onder de nieuwe ziektewet.

 1. U bent verplicht bij ziekteverzuim 70 % van het loon door te betalen. Valt u met uw onderneming onder een CAO, dan is daar (bijna) altijd geregeld, dat u 100 % moet door betalen. In dit geval kunt u daar niet van afwijken, tenzij de CAO op dit punt wordt veranderd. Valt uw onderneming niet onder een CAO, dan kunt in de individuele arbeidsovereenkomsten met uw werknemers opnemen bij ziekteverzuim slechts 70 % van het loon door te betalen.
  In elk geval geldt er een minimum: gelijk aan het minimumloon. Dit is nu fl. 2.167, per maand op fulltimebasis.
 2. U bent verplicht gedurende 52 weken (één jaar) het loon door te betalen.
  Na dat jaar komt de werknemer in de wao. In een aantal CAO&quots is geregeld, dat de werknemer dan vervolgens nog in aanmerking komt voor een wachtgeld (aanvulling op de wao uitkering).
 3. U mag uw werknemer niet ontslaan tijdens het ziekteverzuim.
  Loopt echter een tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdens het ziekteverzuim ten einde, dan eindigt de arbeidsverhouding (wel een briefje sturen aan de werknemer, dat de arbeidsovereenkomst eindigt).
 4. U bent verplicht een werknemer, die 13 weken ziek is, aan te melden bij de bedrijfsvereniging.
  Als u te laat meldt krijgt u te maken met sancties.
 5. U krijgt geen "ziekengeld" meer van de bedrijfsvereniging.
  De kosten van het ziekteverzuim komen volledig voor uw rekening. U kunt dit risico wel verzekeren bij verzekeringsmaatschappijen. Het best bent u geholpen door een advies van het duo verzekeringsman en accountant (een samenwerking van de verzekeringstechnicus en de bedrijfseconoom).
  In veel gevallen kan dit voordeliger uitpakken.
 6. U betaald voortaan geen ziektewetpremie meer aan de bedrijfsvereniging.
  Uw nota van de bedrijfsvereniging gaat dus behoorlijk omlaag en dit verschaft u de ruimte elders een verzekering af te sluiten.
 7. U mag voortaan geen premie ziektewet bij de werknemer inhouden. Om dit te compenseren, wordt de overhevelingstoeslag verlaagd. U mag contrôlevoorschriften opleggen aan uw zieke werknemers.
  Zo mag u eisen, dat de werknemer zich ziek meldt (ja, dat is echt geregeld in de wet). Voorts moet de werknemer u melden door welke arts hij of zij behandeld wordt. Over de aard van de ziekte en genezingsproces moet de werknemer niet aan u maar aan de ARBOdienst rapporteren.
 8. De mogelijkheid van een &quotsecond opinion" blijft bestaan.
  Als u van mening bent, dat uw werknemer in staat is te werken en de werknemer vindt van niet kunt u zich wenden tot een arts (in principe de bedrijfsvereniging). Bent u het dan nog niet eens, dan kunt u uw geschil voorleggen aan een rechtbank (via een kort geding).
 9. U kunt de kosten van het ziekteverzuim gedeeltelijk verhalen.
  Indien uw werknemer ziekteverzuim heeft als gevolg van schuld van derden (autoongeluk, sportblessures en dergelijke), dan kunt u de schade verhalen tot het niveau van het netto doorbetaalde loon. Bij langdurig ziekteverzuim zeker de moeite waard.
 10. Werkneemsters die met zwangerschaps en bevallingsverlof gaan blijven een uitkering ontvangen van de bedrijfsvereniging. Dit geldt ook voor een paar andere categoriën werknemers en werkneemsters, zoals werknemers waarvan een tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt, zieke werklozen en werknemers die vanuit de WAO in dienst zijn getreden.