Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

VEREENVOUDIGING VAN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES


Als u als ondernemer personeel in dienst heeft, dan heeft u na 1 januari 1996 met de volgende loketten te maken:

  1. belastingdienst (loonbelasting)
  2. bedrijfsvereniging (wao, ww, en zfw-premie)
  3. arbodienst (contr“le op ziekteverzuim, risico-inventarisatie)
  4. verzekeringsmaatschappij (ziektewetpremie)
  5. ziekenfonds (aan en afmelding werknemers)
  6. pensioenfonds (pensioenfonds, vutpremie)
  7. verzekeringsmaatschappij (wao-premie) per 1-1-97.

Per bedrijfstak kunt u ook nog te maken krijgen met loketten voor een sociaalfonds en andere branchespecifieke regelingen.
Hoewel de regeringscoalitie zich heeft voorgenomen de kosten van administratie voor het bedrijfsleven terug te brengen door het vereenvoudigen van procedures, gebeurt het tegenovergestelde.
Het aantal loketten is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook het soort gegevens is niet gestroomlijnd.

Waaraan moet een één loketgedachte voldoen voor u als ondernemer ?
De ondernemer heeft nodig één aanspreekpunt voor alle zaken, die te maken hebben met zijn personeel.

Voor meer informatie kunt u een bericht zenden aan admicare@xs4all.nl


Advocare e-mail adres: advocare@xs4all.nl