Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

minicare.gif (2178 bytes)

ADVOCAREģ spelregels

inhoud

Spelregels Advocare

 De cliŽnt betaalt per jaar abonnementsgeld ad 550, -. Het abonnement gaat in op de dag van ontvangst, en eindigt een jaar later. Zie verder de algemene voorwaarden.

Het abonnementsgeld bedraagt 550, -   (450, - voor advocaat, 100, - voor advocare), ter bestijding van kosten website, brochures etc. Dit is jaarlijks verschuldigd, opzegging zie algemene voorwaarden;

 Zolang een procedure of adviestraject volgt, is het abonnementsgeld jaarlijks verschuldigd. Na opzegging van het abonnement geldt het gewone tarief van de advocaat.

Prestatie advocaat

Voor initiŽle juridische vragen door de cliŽnt gesteld geldt dat geen vergoeding voor het antwoord of het advies in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook indien de cliŽnt naar aanleiding van het antwoord op de initiŽle vraag een nieuwe vraag stelt of indien aanvullende informatie wordt verstrekt, als gevolg waarvan het antwoord bijgesteld of gewijzigd dient te worden. Uitsluitend indien na een herhaald contact (2 a 3 keer telefonisch contact of email) met de client blijkt dat een adequate oplossing op deze wijze niet geboden kan worden, of dat nadere, uitgebreidere werkzaamheden en procesbijstand noodzakelijk is zal de advocaat een voorstel doen als hierna genoemd onder "Overige werkzaamheden"

Dit geldt voor elke vraag, die geen verband houdt met enig dossier, geschil, advies of procedure die in behandeling is bij de advocaat. In principe zal het gaan om ad-hoc vragen, incidenten in de onderneming, of vragen naar aanleiding van een probleem dat mogelijk in de toekomst ligt.

Communicatie

De cliŽnt kan de vragen stellen per e-mail, telefoon, fax of brief, er wordt geen voorwaarde gesteld. De advocaat mag in voorkomend geval vragen of de cliŽnt de vraag op papier stelt en evt. bijlagen bijvoegt ter adstructie, alvorens een antwoord te geven.  

Met het ontvangen van de vraag en het beantwoorden van de vraag of het verstrekken van advies zal doorgaans 30 ŗ 60 minuten gemoeid zijn. Gemiddeld stellen abonnementhouders ca 2 vragen per jaar.   

De beantwoording geschiedt mondeling, telefonisch, per fax, e-mail of per brief, afhankelijk van de vraag van de cliŽnt of de aard van het antwoord, en geschiedt binnen 72 uur na ontvangst van de vraag. 

De advocaat zal bij voorkeur dagelijks, maar tenminste 2 maal per week zijn post te controleren op vragen die onder abonnement vallen.

 Indien de vraag zodanig complex is dat de advocaat deze niet binnen het bovengenoemde bestek kan beantwoorden, stelt hij daarvan de cliŽnt direct in kennis. De advocaat is in zodanig geval gerechtigd uitstel te vragen voor het antwoord en\of  nadere informatie bij de cliŽnt op te vragen.

Indien de advocaat inschat dat de kwestie complex is en nauwkeurige bestudering van wetgeving, rechtspraak of literatuur behoeft dan stelt hij daarvan de cliŽnt direct in kennis. In zo`n geval is de advocaat gerechtigd een voorstel te doen zoals hierna genoemd.

 De advocaat zal alle overige werkzaamheden verrichten tegen een standaard kantoortarief van ten hoogste Eu 180 per uur excl. BTW. en inclusief kantoorkosten. Geen andere kosten zullen in rekening worden gebracht dan hierna te noemen.

 Overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden tegen een honorarium per uur zal het volgende gelden. 

Eerst vergewist de advocaat zich er van of de cliŽnt een advocaat daadwerkelijk nodig heeft, ter voorkomen van onnodige kosten. Ten aanzien van de kosten zal de advocaat de cliŽnt inlichten omtrent een inschatting van de kosten, en eventuele bevoorschotting. Voorts kan de advocaat wijzen op de mogelijkheid van het fixed-price tarief.

Indien blijkt dat de cliŽnt een rechtsbelang heeft en dat hij een advocaat nodig heeft om zijn belangen te behartigen, of dat de cliŽnt uitdrukkelijk de behartiging van zijn belangen wenst, dan wordt dit door de advocaat bevestigd;

De bevestiging is schriftelijk en bevat;

 De brief bevat een duplicaat, dat de cliŽnt voor akkoord kan terugzenden

 De advocaat kan een voorschot vragen

Facturering;

De advocaat verschaft bij elke factuur aan de cliŽnt afzonderlijk  een gespecificeerd en gedetailleerd overzicht van de soort, de aard en de hoeveelheid werk die hij heeft verricht. De advocaat beschikt over een goed werkende automatisch tijdschrijf- en declaratie systeem. Alle facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

 

Geschillenregeling

Op de overeenkomst zal van toepassing zijn het reglement voor de geschillencommissie advocatuur. Partijen verbinden zich de commissie arbitrage te vragen in geval van een geschil.
(CliŽnt heeft bij aanvang advocare abonnement reeds een afschrift ontvangen)
Voor het overige zijn alle regels voor advocaten vanzelfsprekend onverkort van toepassing 

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen