Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Door anderen gestelde vragen


FAQ: Indien u een vraag hebt die hier niet wordt beantwoord kunt u hier een vraag stellen.


inhoud

 

 

 

Wat betekent dat, rechtshulp door advocaten?       terug
Elke advocaat is een jurist, maar niet elke jurist is een advocaat.
Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, wordt u vaak geholpen door een jurist, die geen proceservaring heeft in civiele zaken bij een hogere rechtbank, en in sommige gevallen zelfs helemaal geen proceservaring. Iedereen mag zich jurist noemen.
Hetzelfde geldt voor deurwaarders en alle andere juridisch adviseurs en adviesbureaus. Onze advocaten hebben die ervaring wel. Kennis en ervaring is niet allen nuttig bij het voeren van procedures, maar ook bij het voorkomen ervan!

Heeft een advocaat speciale kennis en ervaring?       terug
De opleiding is verschillend van die van alle andere rechtshulpverleners.  Elke advocaat heeft de graad van "meester in de rechten" (een beschermde titel), en ook een beroepsopleiding van 1 jaar achter de rug, en minimaal 3 jaar ervaring in de praktijk.  Een advocaat moet bovendien verplicht elk jaar een vervolgopleiding volgen, zodat de kennis van de advocaat altijd up-to-date is.
Bij Advocare bent u verzekerd van rechtshulp door een advocaat, een meester in de rechten, die bovendien een beroepsexamen voor advocaat heeft afgelegd en die minimaal drie jaar ervaring heeft in een advocatenpraktijk. De advocaat heeft voorts het zogenaamde verschoningsrecht, dat wil zeggen dat hij niet kan worden verplicht die informatie openbaar te maken. Daarmee verschilt de advocaat ook van een jurist die geen advocaat is.

Ben ik met een advocaat beter af dan met een jurist die geen advocaat is?       terug
Dat hangt af van het soort rechtsvraag. In veel gevallen, zoals een incassoprocedure tot €  3.500, - kan elke jurist  - ook uw advocaat - u bijstaan. Is het bedrag hoger, of de hoogte of de aard van de vordering onbepaald of onduidelijk, dan bent u zonder meer aangewezen op uw advocaat. Juristen die geen advocaat zijn kunnen u dan niet helpen. Hetzelfde geldt voor veel andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een beslag op een bankrekening of een verzoek tot faillietverklaring. Alleen advocaten zijn bevoegd om te procederen voor een rechtbank.

Is het advies van een advocaat beter dan het advies van een jurist die geen advocaat is?       terug
Dit is niet altijd zo. Maar ook als het niet gaat om een gerechtelijke procedure, maar om juridisch advies - zoals het opstellen van algemene voorwaarden -  dan kan een advocaat in veel gevallen beter inschatten hoe uw rechtspositie is. Hij heeft immers ervaring met geschillen voor de rechtbank en andere gerechten en kan dus goed   inschatten wat het uiteindelijke resultaat is, als een geschil voor de rechter gebracht moet worden.

Waarom meteen een advocaat voor een 1e-lijns advies, en geen jurist of deurwaarder?       terug
De kennis en ervaring van een advocaat omvat de gehele juridische "keten"; vanaf het juridische advies tot aan het uitvoeren van een rechterlijke uitspraak, en van de advisering tot onderhandelingen, beoordeling en de naleving van contracten.
Als ondernemer zult u regelmatig ervaren dat er een groot verschil is tussen het recht, en hoe dat recht in de praktijk "werkt". Een advocaat weet als geen ander wat het recht is, maar weet uit ervaring ook hoe het in de praktijk "werkt".
Juristen, deurwaarders en notarissen, zijn niet  gerechtigd om te procederen bij rechtbanken, en dienen en zo`n geval een advocaat in te huren, of u te verwijzen naar een advocaat. Dan moet u weer alles opnieuw uitleggen.
Ook indien u een jurist - geen advocaat - een procedure voor u voert bij de kantonrechter, zult u voor een eventueel hoger beroep toch weer bij een advocaat te raden moeten gaan.
Advocare houdt bij het oplossen van een rechtsvraag altijd rekening met het achterliggende doel; is de oplossing zodanig dat het ook voor langere tijd werkt?

Hoe weet ik dat mijn advocaat ook echt een advocaat is?       terug
Elke advocaat in Nederland is verplicht lid van de orde van advocaten. Hij staat bij de orde geregistreerd als advocaat, en dient door de rechtbank te zijn beŽdigd. BeŽdiging en registratie kunnen pas als de advocaat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Een advocaat dient de hoedanigheid van advocaat op zijn briefpapier kenbaar te maken. Iemand die geen advocaat is mag dat niet, omdat dit bij wet verboden is.. De gegevens van de advocaat kunt u eenvoudig controleren bij de orde van advocaten, omdat deze gegevens openbaar zijn.

Is Advocare een rechtsbijstandverzekering?       terug
Nee, Advocare verzekert niet de kosten van rechtsbijstand Een rechtsbijstandverzekering verzekert u wel tegen de kosten van procesbijstand, en soms van juridische advisering, in nauw omschreven gevallen, die u in de polis kunt lezen.
Een rechtsbijstandverzekering garandeert niet dat uw belangen worden behartigd door een advocaat; dit kan ook een jurist zijn, die geen advocaat is, en die meestal in dienst van de verzekeraar is. Deze jurist beoordeelt vaak vooraf zelf of uw vraagstelling of probleem valt onder de dekking van de polis. Is er geen dekking, dan zal de verzekeraar u niet helpen, maar u doorsturen naar een jurist of advocaat.  In veel gevallen is er bovendien een bovengrens aan de verzekerde som.
Advocare verzekert u wel van kosteloze eerstelijns juridische hulp door een deskundig advocaat, en voorkomt dat u steeds weer opnieuw kosten moet maken om regelmatig terugkerende juridische problemen het hoofd te bieden. U kunt uw advocaat immers onbeperkt en op informele wijze raadplegen, zonder dat u de bijbehorende kosten betaalt. U betaalt slechts eenmalig  abonnementskosten.

Hoe word ik abonnee?       terug
Abonnee wordt u eenvoudigweg door u aan te melden op de website, of te bellen of te faxen naar Advocare op 0900-advocare of 0900-2386227.
U dient bij uw aanvraag uw gegevens op te geven zoals uw inschrijfnummer van de kamer van koophandel, een kopie van uw identiteitsbewijs, en voorts dient u een betaling te doen van € 550, -.
Na ontvangst van het acceptatiebericht van advocare, doorgaans na 4 dagen, gaat het abonnement automatisch in werking.

Ondernemingsrecht; aan welk soort rechtsgebieden moet ik dan denken?       terug
Dat is heel divers
Lijst opnoemen. zie orde van advocaten site

Mijn probleem komt in het rijtje rechtsgebieden van Advocare niet voor. Kan Advocare mij toch helpen?       terug
Dat ligt eraan. De hulp kan zich dan beperken tot een verwijzing naar een goede advocaat in u buurt, die u met uw specifieke probleem kan bijstaan. In veel gevallen kan Advocare u toch helpen, omdat zij in staat zijn ook primaire vragen te beantwoorden over andere rechtsgebieden. Advocare beschikt ook over specialisten op ander gebied, die u tegen hetzelfde tarief kunnen bijstaan.

Ik heb een vraag, maar ik weet niet of dit valt binnen het abonnement. Kan ik toch die vraag stellen?       terug
Het abonnement kent geen enkele beperking ten aanzien van de soort of de aard van het probleem of rechtsgebied, zolang er maar betrekking heeft op uw "recht"of uw "belang" als ondernemer. Maar ook indien u incidenteel een rechtsvraag hebt over een kwestie die u persoonlijk betreft, en niet als ondernemer, kunt u die stellen. Uw advocaat zoekt altijd voor u de juiste oplossing.
Elke vraag kunt u dus stellen aan uw advocaat. Uw advocaat zal u snel laten weten of u voor u een oplossing kan bedenken. Alleen als die vraag juridische geen relevantie inhoudt, zal hij u doorverwijzen naar een andere instantie of adviseur.

Hoeveel vragen kan ik stellen als ik een abonnement heb?       terug
Er is geen beperking. Soms krijgt u in korte tijd veel juridische vragen op uw bord, en soms bent u daarvan lange tijd van verschoond. Een ondernemer kan daar geen peil op trekken. Advocare staat echter altijd voor u klaar.

Ik heb een dringende vraag, maar ik weet niet of het eigenlijk wel een probleem is.en hoe ik een en ander moet formuleren.       terug
Het abonnement stelt geen eisen aan de manier of de vorm van vraagstelling. Soms lokt een vraag de andere uit. Uw advocaat neemt u bij de hand stelt aan u zonodig vragen om het probleem helder te krijgen. U kunt uw vraag ook mondeling stellen.
Advocare hanteert voor haar ad hoc dienstverlening geen intake- of aanvraag formulieren, geen abonneenummers, dossiernummers en registratienummers. Eenvoud is het principe!

Ik ben ondernemer, maar soms heb ik juridische vragen op een heel ander terrein, zoals bijvoorbeeld familierecht, een echtscheiding. Kan ik dan toch bij Advocare terecht?
Ja, dat kan. Als ondernemer is het abonnement bij uitstek geschikt voor u. De advocaten van Advocare die zich met ondernemingsrecht bezighouden, zijn ook in staat de meest primaire vragen op ander gebied ook goed te beantwoorden. Advocare beschikt echter ook over specialisten op dat gebied, die tegen hetzelfde tarief kunnen bijstaan in familierecht. Advocare kan u ook helpen aan een doorverwijzing naar zo`n advocaat.

Ik heb weinig of nooit juridische vragen, maar ik moet regelmatig onbetaalde rekeningen laten incasseren. Waarom zou ik dan een abonnement afsluiten?       terug
In principe hoeft u geen abonnement af te sluiten indien u uitsluitend incasso-opdrachten aan Advocare geeft. Indien door de debiteur echter verweer wordt gevoerd bij de rechtbank, en daadwerkelijk een inhoudelijke procedure wordt gevoerd, ontkomt u toch niet aan aanzienlijke advocaatkosten. In zo`n geval bewijst het abonnement zijn waarde; u hebt een korting van 20% op het standaard uurtarief. Dezelfde korting geldt als, naast incassomaatregelen, aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een beslag op een huis of een bankrekening, om te voorkomen dat de debiteur zijn vermogen onttrekt aan verhaal. In zo`n geval hebt u altijd een advocaat nodig.

Ik laat al mijn facturen al incasseren door een incassobureau, wat is het voordeel van advocare?       terug
Advocare incasseert al voor vele ondernemers openstaande facturen. Het voordeel van advocare is dat uw advocaat niet slechts aanmaningen zendt, maar ook daadwerkelijk een procedure start bij een rechtbank, een beslag kan leggen of eventueel een faillissement aanvraagt, indien incassomaatregelen geen effect meer sorteren. Een incassobureau kan dit niet en moet altijd een externe - voor u mogelijk een onbekende - advocaat in de arm nemen. De ervaring leert bovendien dat een eerste aanmaningsbrief van een advocaat aanzienlijk meer effect sorteert dan die van het gemiddelde incassobureau.

Hoe werkt het in de praktijk, als ik een probleem wil voorleggen aan Advocare?       terug
Het principe is simpel; u stelt uw vraag, schriftelijk, mondeling, telefonisch, per e-mail of fax, of in een persoonlijk gesprek met de advocaat, wat u het beste uitkomt. Indien uw een of meer bijlagen wilt meesturen ter informatie kan dat natuurlijk ook, en is soms wenselijk.
Uw advocaat kan u in de meeste gevallen per omgaande antwoord geven. Lukt hem dat niet, dan bevestigt hij de ontvangst van uw vraag, en bestudeert de vraag en de bijlagen. Binnen 1 of 2 dagen hebt u antwoord. U betaalt daarvoor niets.
De ervaring leert dat zo`n antwoord de meeste problemen definitief oplost, maar soms ligt de zaak wat complexer. In dat geval is er natuurlijk nader contact, om te zien of een andere oplossing is te bedenken. Altijd wordt getracht de meest voor de hand liggende oplossing op dat moment te geven.

Ik heb een vraag gesteld aan mijn advocaat, maar ik heb geen duidelijk  en definitief antwoord ontvangen. Wat nu?       terug
Het is mogelijk dat de vraagstelling ingewikkeld is, de feiten gecompliceerd zijn, of de juridische situatie onduidelijk. In zo`n geval zal waarschijnlijk een nader onderzoek moeten worden gedaan, en wellicht een studie verricht moeten worden, om een adequaat advies voor te bereiden. In zo`n geval zal de advocaat direct met u contact opnemen om de   noodzakelijke werkzaamheden te bespreken. Dergelijke meer uitgebreide advisering over specifieke onderwerpen, of omtrent complexe juridische kwesties vergen aanzienlijk meer aandacht en werk van de advocaat, en kan niet in het kader van de ad-hoc advisering   worden gedaan.  U hebt vanzelfsprekend een korting van 20% van het tarief van uw advocaat.

Ik heb een simpele en korte vraag gesteld aan mijn advocaat, maar ik krijg een uitgebreid en ingewikkeld antwoord. Wat nu?       terug
Soms lijkt een probleem eenvoudig, en is uw vraag kort en simpel, en u verwacht daarop een kort en simpel antwoord.
Uw advocaat zal echter in de toekomst kijken en eventuele toekomstige problemen zien aankomen. Hij zal u daarvoor waarschuwen, en op mogelijke oplossingen wijzen, teneinde meer problemen te voorkomen. Mogelijk dat u daardoor nader contact moet hebben met uw advocaat, en misschien dat u uw advocaat ook de opdracht moet geven om deze toekomstige problemen daadwerkelijk te voorkomen.
Een simpele vraag kan dus een gecompliceerd antwoord opleveren, waar u zelf eigenlijk weinig mee kunt. Voorkomen is echter beter dan genezen!

Ik heb een uitgebreide en duidelijke vraag gesteld aan mijn advocaat, maar ik heb slechts nieuwe vragen terugontvangen. Wat moet ik daarmee?       terug
In sommige gevallen ligt een probleem zodanig gecompliceerd, dat nader onderzoek en aanvullende informatie noodzakelijk is. Soms zijn al aanzienlijke werkzaamheden nodig om het probleem goed in kaart te brengen. Een eenvoudig, bondig en simpel antwoord kunt u dan van uw advocaat niet verwachten. Uw advocaat dan in zo`n geval direct contact met u opnemen om de aard en de omvang van de werkzaamheden te bespreken.

Moet ik steeds een afspraak maken en langskomen als ik een vraag heb?       terug
Nee, de dienstverlening van Advocare werkt in de praktijk veel sneller en informeler.   Voldoende is dat u uw vraag zo goed als u kunt voor uw zelf formuleert, en dan via de telefoon, fax of e-mail deze vraag stelt, afhankelijk van de complexiteit van de vraag.
Uw advocaat stuurt u per fax, telefoon of e-mail het antwoord terug, in begrijpelijke taal.
De ervaring leert dat zo`n antwoord de meeste problemen oplost, maar soms ligt de zaak wat complexer. In dat geval is er natuurlijk nader contact, om te zien of een andere oplossing is te bedenken. Altijd wordt getracht de meest voor de hand liggende oplossing op dat moment te geven.

Ik wil mijn vraag in een persoonlijk gesprek voorleggen aan mijn advocaat, kan dat ook?       terug
Natuurlijk kan dat. In sommige gevallen is het zelfs wenselijk om even persoonlijk met uw advocaat ruggespraak te houden. U maakt in dat geval een afspraak met uw advocaat op zo'n kantoor. U dient in zo`n geval rekening te houden met de - soms drukke - agenda van de advocaat. Ook zo`n gesprek met de advocaat op kantoor is natuurlijk kosteloos.

Ik heb al enige tijd een abonnement, en maak daar regelmatig gebruik van, maar ik heb mijn advocaat nog nooit gezien of gesproken. Kan ik kennismaken met mijn advocaat?
Dat kan natuurlijk en dat is ook wenselijk. U kunt altijd een kennismakingsafspraak maken met uw advocaat via het secretariaat. Natuurlijk worden geen kosten in rekening gebracht.
Overigens is de kennismaking niet noodzakelijk, voordat u gebruik maakt van uw abonnement. Ik kunt vanaf de dag van acceptatie uw vragen stellen, en u ontvangt antwoord van uw advocaat, ongeacht of u deze persoonlijk reeds hebt ontmoet.

Ik heb net een abonnement, moet ik nu kennismaken met mijn advocaat?       terug
Een kennismaking is niet noodzakelijk voordat u gebruik maakt van uw abonnement. Ik kunt vanaf de dag van acceptatie uw vragen stellen, en u ontvangt antwoord van uw advocaat, ongeacht of u deze persoonlijk reeds hebt ontmoet.
De praktijk leert dat een persoonlijke kennismaking vaak pas plaatsvindt nadat de abonnee een bijzonder complexe vraag heeft, en persoonlijk ruggespraak wil houden, of persoonlijk een opdracht wil verstrekken tot uitgebreidere werkzaamheden.
Kennismaken kan natuurlijk altijd. U kunt dan een kennismakingsafspraak maken met de advocaat via het secretariaat. Natuurlijk zijn zulke gesprekken ook kosteloos.

Hoe werkt dat, Fixed Price?       terug
Sommige werkzaamheden in het abonnement zijn niet kosteloos, bijvoorbeeld indien u bent gedaagd in een procedure voor de rechtbank. In veel gevallen kan de advocaat redelijk inschatten hoeveel tijd gemoeid zal zijn met bepaalde werkzaamheden.
Dat is wenselijk, omdat u dan met de advocaat een afspraak kunt maken over de prijs van de dienstverlening, ongeacht de hoeveelheid werk. Die kan immers altijd afwijken van de prognose. Het fixed-price tarieven lijst geeft daarvoor een handleiding.
Indien de advocaat inschat dat de hoeveelheid werkzaamheden niet of moeilijk zijn te voorspellen, zal de fixed price regeling niet toegepast kunnen worden. In zo`n geval bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden en kosten niet evenredig zullen zijn aan het vastgestelde tarief.

Ik ben gedaagd voor een gerecht, wat kan advocare voor mij betekenen?       terug
Uw advocaat bespreekt eerst met u de wijze en de voorwaarden van de processuele bijstand. Dit is kosteloos, want het valt binnen de advieswerkzaamheden van het abonnement. Pas indien u  daar over duidelijkheid hebt, zal de advocaat uw opdracht tot rechtsbijstand aanvaarden.
In sommige gevallen hebt u wellicht geen advocaat nodig, en in andere gevallen kan een regeling (schikking) uitkomst bieden, nog voordat er daadwerkelijk wordt geprocedeerd. Uw advocaat tracht voor u de meest economische oplossing te bedenken, en hoge kosten te voorkomen.

Ik wil een procedure starten, wat kan advocare voor mij betekenen?       terug
Uw advocaat bespreekt eerst met u de wijze en de voorwaarden van de processuele bijstand. Dit is kosteloos, want het valt binnen de advieswerkzaamheden van het abonnement. Pas indien u  daar over duidelijkheid hebt, zal de advocaat uw opdracht tot rechtsbijstand aanvaarden.
In sommige gevallen kan een regeling (schikking) uitkomst bieden, nog voordat er daadwerkelijk wordt geprocedeerd. Uw advocaat tracht voor u de meest economische oplossing te bedenken, en hoge kosten te voorkomen.

Mijn advocaat adviseert mij om een geschil te "schikken" buiten de rechtszaal, maar ik wil procederen omdat ik in mijn recht sta? Is de advocaat verplicht voor mij te procederen?
Het uitgangspunt van Advocare is dat ondernemers beter kunnen doen waar zij goed in zijn, en dat is; ondernemen.
Procederen kost niet alleen geld, maar kost ook tijd, ergernis en mogelijk zelfs slapeloze nachten. Vooral de tijd die men als ondernemer dient te besteden aan een langslepend geschil is kostbaar, omdat die direct ten laste komt van de ondernemingsactiviteit. Ergernis en slapeloze nachten gaan ten koste van de scherpte en waakzaamheid die elke ondernemer nodig heeft om winst te maken.
Hoewel de advocaat nooit tegen de wil van de ondernemer een regeling zal treffen, zal hij in voorkomend geval toch wijzen op de mogelijkheid dat het beter is te schikken dan om te procederen. "Wie procedeert om een koe geeft er een toe" is een aloud gezegde. Advocare kent dit principe en past dit toe, door altijd de economisch meest verantwoorde weg uit het probleem te zoeken. Soms hoort procederen daar gewoon niet bij.

Ik heb een geschil met een tegenpartij en ik wil dat mijn advocaat tegen hem optreedt.       terug
Mijn advocaat adviseert echter om de zaak te laten rusten. Waarom doet de advocaat niet wat ik hem opdraag? Is hij daartoe niet verplicht?
Advocare hanteert het principe dat ondernemers beter kunnen doen waar zij goed in zijn, en dat is ondernemen. Bovendien is een advocaat niet slechts een juridisch adviseur die u altijd en overal in bijstaat. Een advocaat is ook zelfstandig en onafhankelijk, en bepaald uiteindelijk zelf of hij een opdracht aanvaardt of een bepaalde handeling verricht of niet. Dit is in de advocatenwet verankerd.
Hoewel uw advocaat altijd vierkant achter u staat, zal hij in sommige gevallen redelijkerwijs niet uw opdracht kunnen aanvaarden, omdat dit tegen uw eigen belangen, en mogelijk ook andere belangen, ingaat. De advocaat blijft daarover uiteindelijk eigen baas. Dit lijkt vreemd, omdat u toch moet kunnen bouwen op uw advocaat, maar dat is het niet. De advocaat zal bij zo`n beslissing zijn beweegredenen aan u verantwoorden. Hij is niet slechts uw adviseur maar hij dient u ook te behoeden voor onverstandige en mogelijk kostbare acties!

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?       terug
Dat spreekt vanzelf. Elke advocaat heeft geheimhoudingsplicht jegens zijn cliŽnten in acht te nemen. Dit is verankerd in de advocatenwet. Alle vertrouwelijke informatie die u aan de advocaat verstrekt blijft volstrekt geheim voor anderen. Hij heeft voorts het zogenaamde verschoningsrecht, dat wil zeggen dat hij nooit kan worden verplicht die informatie openbaar te maken. Daarmee verschilt de advocaat ook van de gewone jurist, die geen advocaat is.
Aan door de overheid gestelde regels - bijvoorbeeld teneinde financiŽle misdrijven te bestrijden - dient de advocaat zich natuurlijk wel te houden. Deze regels zal uw advocaat toelichten indien daartoe aanleiding bestaat.

Ik heb al een advocaat, niet via Advocare, maar ik ben niet tevreden. Biedt Advocare uitkomst?       terug
Nee, Advocare kan u slechts adviseren om eerst te trachten tot een vergelijk te komen met uw advocaat. Voor wat betreft klachten over uw advocaat dient u schriftelijk contact op te nemen met de orde van advocaten in de woonplaats van de advocaat. Uw advocaat kan u zonodig het adres daarvan verschaffen.

Ik heb al een advocaat waar ik tevreden mee ben. Kan ik toch een abonnement afsluiten?       terug
Ja, dat kan. In principe maakt het niets uit of u al een advocaat hebt. Bent u daarmee tevreden dan doet u er bovendien goed aan die aan te houden. Het advocare abonnement kan echter goede diensten bewijzen, als u een second opinion wenst, of als  uw advocaat u in een bepaald rechtsgebied minder goed kan helpen dan u wenst. Niet elke advocaat heeft overal evenveel kennis van of ervaring mee.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben met de rechtshulp die advocare biedt?       terug
Gaat het om een duidelijke klacht, dan verwijzen wij naar de klachtenregeling.
Gaat het niet om een duidelijke klacht dan zoekt Advocare voor u kosteloos een vervangende advocaat. U hoeft de reden van uw ontevredenheid niet te motiveren, al zal de dienstverlening van Advocare daarbij wel gebaat zijn.
De overstap gaat als volgt; Uw advocaat zoekt contact met een andere advocaat die bereid is het abonnement over te nemen. Is deze daartoe bereid, dan maakt u kennis met deze nieuwe advocaat. Indien u instemt met de nieuwe advocaat rekent af met uw huidige advocaat. Daarna is de overgang een feit. Er zijn geen formaliteiten of aanvullende kosten aan verbonden. Alle eventueel noodzakelijke handelingen worden door de beide advocaten geregeld.  terug

Ik heb een Advocare-abonnement, maar nu heb ik een geschil met de advocaat. Wat nu?       terug
Advocare hanteert het beleid dat klachten allereerst bij de advocaat zelf moeten worden neergelegd. Deze dient te trachten een oplossing aan te dragen, en dat binnen 3 weken. Hij pleegt daarvoor met u overleg. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd.

Komt u er toch niet uit met uw advocaat, dan kunt u uw bezwaren voorleggen aan de geschillencommissie voor de advocatuur te Den Haag. Uw advocaat zal u hierover inlichten.
Samen met uw advocaat overlegt u over de wijze waarop het geschil wordt voorgelegd aan deze commissie. De commissie kan in voorkomend geval u en uw advocaat oproepen om persoonlijk het geschil toe te lichten. De commissie geeft een beslissing af die voor beide partijen bindend is. Dat betekent dat na deze beslissing de kwestie definitief uit de wereld is.

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen