Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

DE FIETSREGELING


Inleiding:Op 1 september 1995 is de fietsregeling ingegaan. Deze regeling kan gevolgen hebben voor uw werknemers, als u aan hen een fiets schenkt of ter beschikking stelt en als u aan hen vergoedingen geeft voor het gebruik van een fiets. Hierna leest u wat de regeling inhoudt. Wilt u meer weten: admicare@telebite.nl  


inhoud  

1.

U geeft uw werknemer een fiets voor woonwerkverkeer: de fiets wordt dus eigendom van uw werknemer. De catalogusprijs van de fiets bedraagt niet meer dan Fl 1500 (incl. BTW). Deze fiets is loon in natura. Maar u hoeft slechts Fl 150 bij het loon van de werknemer te tellen. U mag onder deze regeling niet vaker dan een keer in de drie jaar een fiets aan deze werknemer geven. Als de catalogusprijs van de fiets hoger is dan Fl 1500 (incl. BTW), telt u het volledige bedrag van de besparing bij het loon van de werknemer.

2.

U stelt een fiets voor woonwerkverkeer ter beschikking van uw werknemer: de fiets blijft dus uw eigendom. De catalogusprijs van de fiets bedraagt niet meer dan Fl 1500 (incl. BTW). U hoeft geen bedrag als loon in natura te tellen bij het loon van de werknemer. Als de catalogusprijs van de fiets hoger is dan Fl 1500 (incl. BTW), telt u wel het volledige bedrag van de besparing bij het loon van de werknemer. Als u de werknemer ook regenkleding, sloten, onderhoudsbeurten van de fiets en andere direct met de fiets samenhangende zaken geeft, hoeft u hiervoor geen bedrag als loon in natura bij het loon van de werknemer te tellen. Er gelden wel maxima.

3.

Voor zakelijke reizen (buiten woonwerkverkeer) met een eigen fiets van de werknemer, mag u hem Fl 0,12 per kilometer onbelast vergoeden. De werknemer moet dan wel alle met de fiets samenhan- gende kosten voor zijn eigen rekening nemen. U mag geen vergoeding geven, als u de fiets aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld.

Voor nadere informatie over deze pagina kunt u ons bereiken op info@advocaten.nl

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen