Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Wat zijn uw rechten als consument?


Inleiding: U zult ongetwijfeld wel eens ervaren hebben dat u voor priv-gebruik iets kocht dat in het geheel niet aan de verwachtingen voldeed; of dat u een beroep deed op een zogenaamde dienstverlener (zoals uw aannemer, een loodgieter etc.) en zij te laat of in het geheel niet reageerden. Teleurstellende ervaringen. Zoals die keer, dat u een stereo-installatie kocht bij een speciaalzaak in de buurt en er al snel achter kwam dat de cd-speler niet goed functioneerde. Het vervelende was vooral dat, toen u daar de verkoper over aansprak, het geconstateerde gebrek volgens hem helaas niet onder de garantie viel. "En", zo zei de verkoper, "wij kunnen dus verder niets voor u betekenen".


inhoud

 

De consument en het recht

Of die keer dat u een van de reclame bekende stofzuiger kocht die niet alle eigenschappen bleek te hebben die de reclame aankondigde. De gevolgen waren aanzienlijk. De eerste keren dat u de stofzuiger tot de beloofde werkzaamheden trachtte te bewegen, vlogen de haren van de katten en de veren uit uw donzen dekbed in het rond. Ook die keer bent u 'op hoge poten' teruggegaan naar de verkoper, die u met een stralende glimlach verkondigde dat hij de stofzuiger zou laten nakijken door zijn vaste reparateur. Vermoedelijk ging het om een klein defect dat z verholpen zou zijn. "En, zo vervolgde hij grappend, "misschien heeft u wel een verkeerde knop ingedrukt".

De stofzuiger heeft u nog steeds niet terug. Hoewel u al tien keer naar de verkoper gegaan bent en inmiddels ook boze brieven aan hem heeft geschreven, zegt hij niets voor u te kunnen doen, omdat de fabrikant de zaak nu in behandeling heeft.

Waar hij het net als u voorheen nog had over een stofzuiger is het ding sinds de fabrikant zich ermee bemoeit ineens 'een zaak' geworden. Of die keer dat u zich liet ompraten en aan de deur toch iets kocht, waar u nu spijt van heeft.

Trouwens, die keer dat u in paniek de loodgieter belde omdat er lekkage was in de keuken en u met uw enkels in het water stond, vergeet u ook niet licht. "Meneer, ik ben binnen vijf minuten bij u". Hij moet ng komen.

En wel heel vervelend was dat geval met het nieuwe keukentrapje. U stond de ramen te zemen en plotseling brak er een trede. In uw val sloeg u de planten uit de vensterbank. Nog erger was het dat u zes weken niet heeft kunnen werken vanwege een gebroken pols. Maar toen u van de leverancier schadevergoeding eiste, gaf die niet thuis. Hij ontkende glashard dat u het trapje bij hem had gekocht.

Nu betreffen de voorgaande voorbeelden nog incidenten. Het zijn vervelende kwesties, maar gelukkig van tijdelijke aard.

U kent echter mensen die voortdurend conflicten met hun verhuurder hebben. Het huis van die mensen moet nodig opgeknapt worden. De verhuurder is er al diverse malen over aangesproken en aangeschreven. Hij doet echter niets aan het achterstallige onderhoud. Toen die mensen vervolgens weigerden huur te betalen, hadden zij een procedure aan de broek.

Zij vertelden u dat die niet goed voor hen afliep. De consument en zijn advocaat In al de hiervoor beschreven gevallen had de consument, de particulier met de problemen uit de voorbeelden, te rade kunnen gaan bij een advocaat. U kunt, ook als consument, vaak op problemen stuiten. U weet wel - zo'n beetje - wat u dan voor oplossing wilt. Maar u weet niet zeker of dat ook kan, en evenmin of er misschien nog andere mogelijkheden zijn. Hoe krijgt u uw spullen, of uw geld terug?

Moet u voor die reparatie nu betalen, of niet? Valt 't wel of niet onder de garantie? U vindt dat u recht hebt op schadevergoeding. En op smartengeld. Maar hebt u daar ook recht op? En als dat zo is, hoe krijgt u dat dan allemaal voor elkaar? U staat er helemaal alleen voor en dat valt niet mee. U hebt goede raad en vakkundige hulp nodig. Is die te krijgen?

De advocaat en de consument

Ja, die kunt u krijgen. Van een advocaat. Dat is namelijk iemand die weet hoe het recht in elkaar zit. Een advocaat kan u dus ook vertellen wat - in al die hiervoor genoemde gevallen - uw rechten zijn. En dus of iets dat u graag wilt bereiken ook bereikt kan worden. En hoe dat moet worden aangepakt. Een advocaat let daarbij in de allereerste plaats op uw belangen, en op uw wensen. Hij (of zij) is helemaal onafhankelijk; heeft gn andere opdracht dan u te helpen. Dat is een veilig gevoel. U kunt echt alles aan hem kwijt, want hij heeft een plicht en ook het recht om wat hij van u hoort en met u bespreekt, geheim te houden.

En daar houdt een advocaat zich ook aan. Een advocaat is ook openhartig. U hoort zondermeer wat wel en niet kan. En natuurlijk ook als iets misschien wel of niet kan lukken. Een advocaat neemt het voor u op. Bij de tegenpartij, en als het nodig is ook bij de rechter, of de geschillencommissie, of de raad van arbitrage, of de raad van beroep, of noemt u maar op...

Het consumentenrecht

Een advocaat - wij zeiden het al - weet hoe het recht in elkaar zit en houdt ook bij hoe het recht telkens verandert; waardoor dus ook uw rechten steeds veranderen. Nog niet zo lang geleden veranderde er - juist ook voor u als consument - nogal wat door het in werking treden van belangrijke delen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Om enkele voorbeelden te noemen waarin een gedegen kennis van het geldende recht vereist is:

Ons advies luidt: vraagt 't aan een advocaat.

Wat doet uw advocaat?

Wat doet een advocaat? Hij luistert naar u. Meestal stelt hij daarna nog wat vragen. U geeft hem alle 'papieren' die met uw probleem te maken hebben. U krijgt mondeling of schriftelijk advies wat er aan gedaan kan worden. Hoe dat het beste kan worden aangepakt. Wat 't eventueel gaat kosten. En - belangrijk voor u om te weten - of er veel of weinig kans op succes is.  Als u het samen eens bent, dan gaat er meestal een brief de deur uit. Het gebeurt vaak dat dat al bijna genoeg is. En als die brief nog niet voldoende heeft geholpen, dan volgen er nog meer.

En als het nodig is 'een rechtszaak'. Sommige kwesties hebben twee kanten (dat komt bijvoorbeeld nogal eens voor bij geschillen <verschil van mening; ruzie?> tussen huurder en verhuurder over achterstallig onderhoud in combinatie met de hoogte van de huur en de betaling van die huur). In zo'n geval zal uw advocaat het standpunt van de tegenpartij zo goed mogelijk weerleggen.

En als u tenslotte - en laten we hopen dat dat niet al te lang op zich laat wachten - aan het langste eind trekt, wat dan? Ook dan bewaakt uw advocaat dat er gebeurt, wat moet gebeuren: dat u uw spullen terug krijgt (en goed gerepareerd!); dat aan u de schadevergoeding wordt betaald; dat het onderhoud wordt uitgevoerd, enzovoort.

Wat kunt u zelf doen?

Wij zeiden het al: bij uw bezoek aan een advocaat geeft u hem alle 'papieren' die met uw probleem te maken hebben. Deze 'papieren' kunnen van doorslaggevend belang zijn.  Een paar tips om het u en uw advocaat makkelijk te maken:

Waar kunt u een advocaat vinden ?
Er zijn ruim 10.000 advocaten in ons land. Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de Gouden Gids onder de letter A van Advocaten. Maar nog makkelijker is onderstaand 0900-nummer te bellen. U krijgt dan direct contact met een advocaat bij u in de buurt.
Eenvoudiger kan het niet!  0900 - Advocaten of 0900 - 238 62 28 ( Euro 0,80 per minuut)


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen