Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Klachten over de overheid? De Nationale ombudsman maakt er werk van


Inleiding: Onze Nederlandse samenleving zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Een van de taken van de overheid is om alles toch op rolletjes te laten lopen. Dat lukt niet altijd. Wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld. En ambtenaren en andere uitvoerders van overheidstaken zijn ook maar mensen. Dan kan het gebeuren, dat het spaak loopt tussen u en de overheid. U vertelt de overheidsinstantie dat u zich onbehoorlijk behandeld voelt. Maar het helpt niet, het lijkt wel alsof u tegen een muur oploopt.In zo’n geval kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Er bestaan verschillende ombudsmannen en ombudsvrouwen. Maar er is maar n Nationale ombudsman. Die is aangesteld door de Tweede Kamer. En bemoeit zich uitsluitend met problemen tussen u en de overheid. Deze brochure vertelt u in het kort hoe dat werkt. U kunt het formulier achterin gebruiken om een klacht bij de Nationale ombudsman in te dienen. De bemoeienis van de Nationale ombudsman kost u niets. Maar met een beetje geluk wordt u er wl beter van.


inhoud

 

Wat zijn overheidsinstanties?

De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over honderden overheidsinstanties, te veel om hier op te noemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de politie, de Belastingdienst, UWV Gak, de Sociale Verzekeringsbank, de IB-Groep, ministeries, provincies, waterschappen en een groot aantal gemeenten.

Wat u wel en niet kunt aankaarten

In een speciale wet is vastgelegd, voor welk soort zaken de Nationale ombudsman zich inzet. Maar zo’n wettekst is lastig te lezen. Heel in het kort komt het hier op neer:

Voorbeelden van problemen

U krijgt steeds maar geen antwoord op uw brief, u vindt dat de afhandeling van uw zaak veel te lang duurt; u heeft informatie gevraagd, maar die komt maar niet; of u vindt dat de overheid zich in uw geval niet aan de wettelijke voorschriften houdt.

Dat is het soort problemen waarmee u bij de Nationale ombudsman terecht kunt.

Klagen moet kunnen

Vaak laten mensen hun klacht maar zitten. Hoe terecht hij ook is. Meestal zien ze dan op tegen het gedoe dat het indienen van een klacht met zich meebrengt. Dat is jammer, want daar worden zij n de overheid niet beter van. Klagen moet kunnen omdat het nuttig is.

Staat uw verhaal op papier, dan kan de Nationale ombudsman er mee aan de slag. De Nationale ombudsman maakt het u zo gemakkelijk mogelijk. U kunt uw probleem op het formulier achter in deze brochure invullen en opsturen. U kunt het formulier ook invullen op de website van de Nationale ombudsman en elektronisch verzenden ( www.nationaleombudsman.nl )

Gewoon een brief schrijven mag natuurlijk ook.

Bellen voordat u schrijft

Twijfelt u of uw probleem inderdaad een zaak voor de Nationale ombudsman is? Bel dan even voordat u begint te schrijven. Het nummer is: 0800 - 33 55555.

Komen er tijdens het invullen nog vragen bij u op, bel dan ook even. Dat maakt het wellicht nog makkelijker om uw verhaal kort en duidelijk op papier te krijgen.

Uw verhaal op papier

Uw kunt uw probleem dus op het formulier achterin deze brochure kwijt. Dat wijst zich vanzelf. Bij het beschrijven van uw probleem kunnen de volgende vragen u helpen:

Uw probleem de deur uit...

Zo. Uw probleem staat op papier. En de Nationale ombudsman gaat bekijken of hij iets voor u kan betekenen.

Doe het formulier in een envelop en stuur die naar:

De Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AG Den Haag

Vergeet niet kopien van uw klachtbrieven, antwoorden daarop en andere belangrijke documenten mee te sturen. Wilt u niet vergeten wat u heeft geschreven, maak dan voor u zelf een kopie van de ingevulde pagina’s.

...een zaak voor de Nationale ombudsman erbij

De Nationale ombudsman streeft ernaar u binnen 4 weken te laten weten of hij iets voor u kan betekenen. Als de Nationale ombudsman vindt dat uw probleem spoedeisend is, zal hij extra snel werken.

Is uw probleem vrij gemakkelijk op te lossen, dan zal hij dat meteen proberen te doen. Ligt het wat ingewikkelder, dan begint hij aan een uitgebreid onderzoek. Dat neemt meer tijd in beslag. Dit kan oplopen tot een jaar.

U wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken in dat onderzoek. U krijgt ook de gelegenheid om waar nodig nog een duit in het zakje te doen. Dat geldt ook voor de ambtenaar of instantie waarmee u een probleem heeft.

Dan maakt de Nationale ombudsman zijn eindrapport. Dat maakt duidelijk of uw klacht terecht is. En als dat zo is, hoe de overheid het beter kan doen. Want de Nationale ombudsman vindt dat de overheid van uw klacht moet leren. Uiteindelijk wil ook de overheid haar burgers zo goed mogelijk van dienst zijn.

 


Formulier

AAN DE NATIONALE OMBUDSMAN, VAN:

Naam………………………………………………………………m/v
Adres…………………………………………………………………..
Postcode………………… Plaats……………………………………..
Telefoon………………….Fax……………………………………….
E-mail adres………………………………………………………….
Datum………………………………………………………………..
Ik heb wel/niet* al eerder met de Nationale ombudsman gebeld over mijn klacht.

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

ik heb een probleem met:

Vul hier de naam van de overheidsinstantie in die u niet behandelt zoals het hoort. Of die geen

antwoord meer geeft. Is het geen overheidsinstantie, dan kan de Nationale ombudsman niets voor u doen. Twijfelt u of het om een overheidsinstantie gaat, bel dan even 0800 - 33 55555 of kijk op het internet (www.nationaleombudsman.nl).

Naam instantie……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………….

Postcode .…………………….Plaats…………………………………………

De persoon of personen waarmee u contact heeft of heeft gehad

…………………………………………………………………………………

Deze zaak speelt sinds (datum)………………………………………………..

Wanneer heeft u uw klacht voorgelegd aan de overheidsinstantie (datum)………………………………

De laatste reactie van de overheidsinstantie is van (datum)……………………

 

DIT IS ER AAN DE HAND

Vertel waarover het gaat. Gebruik uw eigen woorden. Er is genoeg ruimte om te schrijven, maar houd het gerust kort. Als de Nationale ombudsman meer van u moet weten, dan wordt u vanzelf gebeld of u krijgt een brief. Heeft u al een of meer klachtbrieven aan de overheidsinstantie geschreven, stuur dan in ieder geval kopien daarvan mee. Hetzelfde geldt voor antwoorden die u hierop heeft gekregen. Stuurt u ook andere documenten mee die belangrijk zijn voor uw zaak. Als u twijfelt welke documenten u mee moet sturen, bel dan eerst even 0800 - 33 55555.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen