Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nlDit de homepagina van Galama Advocaten te Eemnes. Deze website is niet meer up to date, en bevat onjuiste informatie. Bezoek onze nieuwe website via de link bovenaan deze pagina.

Klik  op de foldermolen . folderm.jpg (5792 bytes)

Wilt u meer specifieke informatie, dan kunt u gratis antwoord krijgen op een korte rechtsvraag.

Klik daarvoor HIER


Voor meer informatie leest u hieronder verder.

ê


Voor direct contact bel:  0900-238 62 28
EMail: info@advocaten.nl

Deze website is niet meer up to date, en bevat onjuiste informatie. Bezoek onze nieuwe website via de link bovenaan deze pagina. Gevestigd aan de Wakkerendijk 32 b te Eemnes heeft het kantoor zijn wortels in een reeds langer bestaande advocatencombinatie in Eemnes.

Deze website is niet meer up to date, en bevat onjuiste informatie. Bezoek onze nieuwe website via de link bovenaan deze pagina.

Klanten kunnenbij  Galama advocaten rekenen op een professionele aanpak door jonge, gemotiveerde juristen met een gedegen opleiding en ervaring op verschillende rechtsgebieden.
De moderne, informele aanpak komt vooral tot uiting in de praktische opvatting dat wij voortvarend en resultaatgericht naar een finale oplossing van een probleem moeten werken, waarbij de klant centraal staat. Juridische haarkloverij en jarenlang procederen is duur, en niet altijd in het belang van de klant. Tevens blijkt dat de klant ook met een gewonnen procedure niet altijd blij is, en meer belang hecht aan een degelijk compromis, waarbij de goede relatie met de andere partij blijft bestaan, of zelfs wordt hersteld.

Deze website is niet meer up to date, en bevat onjuiste informatie. Bezoek onze nieuwe website via de link bovenaan deze pagina.

Waarom een advocaat i.p.v. andere juristen?
De hedendaagse advocaat is niet gericht op procederen, maar tracht altijd eerst partijen door onderhandelingen bij elkaar te brengen. Het is de vaste taak van de advocaat om een procedure te voorkomen. De advocaat kan beter dan wie ook de kansen inschatten, en dus ook hoe ver hij kan gaan in die onderhandelingen.
Juist daar is de ondersteuning van een advocaat dus van grote waarde. Het voordeel van een advocaat boven alle andere juridische adviseurs is dat, indien een oplossing 'in der minne' tussen partijen onmogelijk is, hij de onderhandelingen direct kan laten overgaan in een procedure, zonder tussenkomst van andere dienstverleners of instanties. Onderhandelen en procederen in één hand.

Deze website is niet meer up to date, en bevat onjuiste informatie. Bezoek onze nieuwe website via de link bovenaan deze pagina.

Eerste gesprek gratis
Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Bij ons kantoor is het eerste gesprek altijd gratis. Dit gesprek schept al snel duidelijkheid, en veelal wordt na dit gesprek al een eerste advies geformuleerd, ook gratis. Natuurlijk brengen wij daarna wel kosten in rekening als u na dit advies wederom besluit een beroep op ons te doen. U hoort dan vooraf om welke bedragen het gaat. In alle gevallen wordt een eerste gesprek telefonisch gevoerd. Voor een persoonlijk gesprek op kantoor worden kosten in rekening gebracht.

Overigens zijn er meer advocaten die gratis 1e advies verschaffen. U kunt in uw buurt die advocaat vinden door te bellen met 0900 - 238 62 28 (50 ct p/m) . Via een voice response syteem wordt u doorgeleid naar zo`n advocaat.

Tarieven
"Een advocaat is peperduur", hoor je vaak zeggen, maar niets is minder waar. Uitgangspunt zijn de door de Orde van Advocaten vastgestelde tarieven, maar ons kantoor houdt daarnaast altijd rekening met de draagkracht van de klant en het belang van de zaak. Dit is met name zeer belangrijk voor ondernemers uit het Midden en Kleinbedrijf. Voor deze sector ontwikkelen wij bovendien een apart produkt,
`ADVOCARE®' genaamd, waardoor tegen vooraf overeengekomen lage tarieven een 'abonnement' op bepaalde juridische diensten kan worden verleend aan ondernemers, en vooraf vaste prijzen of tarieven worden overeengekomen voor bepaalde procedures, ongeacht de duur of hoeveelheid werkzaamheden.

Belangrijk is tevens dat u altijd openheid van zaken krijgt over alle verrichte werkzaamheden, terwijl daarover vooraf met u overleg wordt gevoerd. Zo wordt voorkomen dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Alle werkzaamheden worden op de minuut af gespecificeerd. Zo krijgt u inzicht in wat de advocaat werkelijk voor u heeft gedaan.

Een groot deel van particulieren kan, via een verzoek van de advocaat, in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, d.w.z. dat de overheid dan geheel of gedeeltelijk meebetaalt aan de inschakeling van ons kantoor, deurwaarders, en rechtbanken. Een en ander hangt onder andere af van het netto inkomen van de klant.
(Klik hier voor informatie over gefinancierde rechtshulp)

Voor incassozaken geldt overigens een apart laag tarief, een combinatie van 'no cure no pay' en gedeeltelijke afwenteling van de kosten op de debiteur. (Klik hier voor informatie over incasso's)

Met de locatie aan de Wakkerendijk in een voormalig bankgebouw, ligt het kantoor op een uitzonderlijk mooie plek, naast het oude Raadhuis tegen het centrum van Eemnes, met uitzicht op landerijen en polderland. De bereikbaarheid is zeer goed, ca. 3 minuten vanaf de A1 of 2 minuten vanaf de A27, en met elke 25 minuten openbaarvervoer verbinding. Het kantoor heeft daardoor een echte regiofunctie kunnen verwerven. Klik op kaart voor een wegenmap als u ons kantoor wilt bezoeken.

Telefoonnummer: 0900 - 238 62 28 (
EMail:
info@advocaten.nl
Postbus 45
3755 ZG Eemnes

 


Advocare Email adres: info@advocaten.nl