Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Hoofdkantoren van de regionale politie

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Holland Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuid-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Flevoland,

Regio 1: Groningen
Rademarkt 12
Postbus 588
9700 AN Groningen
tel. (050) 516 22 22

Regio 2: Friesland
Holstmeerweg 3
Postbus 269
8901 BB Leeuwarden
tel. (058) 297 57 09

Regio 3: Drenthe
Tuinstraat 17
Postbus 107
9400 AC Assen
tel. (0592) 36 12 22

Regio 4: Overijssel
Stationsweg 2
Postbus 611
8000 AP Zwolle
tel. (038) 426 39 99

Regio 5: Twente
Nijverheidsstraat 2
Postbus 14
7500 AA Enschede
tel. (053) 430 05 00

Regio 6: Noord- en Oost-Gelderland
Sleutelbloemstraat 55
Postbus 9018
7300 DX Apeldoorn
tel. (055) 577 41 44

Regio 7: Gelderland-Midden
Groningensingel 1
Postbus 30071
6803 AB Arnhem
tel. (085) 322 88 22

Regio 8: Gelderland-Zuid
Tweede Walstraat 2
Postbus 9109
6500 HL Nijmegen
tel. (024) 322 74 24

Regio 9: Utrecht
Bergstraat 58
Postbus 8511
3503 RM Utrecht
tel. (030) 239 70 01

Regio 10: Noord-Holland-Noord
James Wattstraat 19
1817 DC Alkmaar
tel. (072) 519 55 55

Regio 11: Zaanstreek-Waterland
Guishof 1
Postbus 400
1544 ZG Zaandijk
tel. (075) 627 12 12

Regio 12: Kennemerland
Postbus 57
2000 AB Haarlem
tel. (023) 512 91 11

Regio 13: Amsterdam-Amstelland
Elandsgracht 117
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam
tel. (020) 559 91 11

Regio 14: Gooi en Vechtstreek
Plein 1945 nr. 27,
Laren
Postbus 42
1200 AA Hilversum
tel. (035) 531 60 80

Regio 15: Haaglanden
Burgemeeste Patijnlaan 35
Postbus 264
2501 CG Den Haag
tel. (070) 310 49 11

Regio 16: Holland Midden
Elisabethhof 3
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
tel. (071) 545 95 95

Regio 17: Rotterdam-Rijnmond
Doelwater 5
Postbus 70023
3000 LD Rotterdam
tel. (010) 424 19 11

Regio 18: Zuid-Holland-Zuid
Vissersdijk-Beneden 2
Postbus 1070
3300 BB Dordrecht
tel. (078) 621 91 00

Regio 19: Zeeland
Vrijlandstraat 29
Postbus 5009
4330 KA Middelburg
tel. (0118) 63 21 11

Regio 20: Midden- en West-Brabant
Noordhoekring 186
Postbus 8010
5004 HB Tilburg
tel. (013) 542 89 11

Regio 21: Brabant-Noord
Vogelstraat 41
Postbus 90163
5200 MS 's-Hertogenbosch
tel. (073) 680 08 10

Regio 22: Brabant-Zuid-Oost
Mathildelaan 4
Postbus 528
5600 AM Eindhoven
tel. (040) 233 22 11

Regio 23: Limburg-Noord
Produktieweg 1
Postbus 966
6040 AZ Roermond
tel. (0475) 37 15 15

Regio 24: Limburg-Zuid
Raadhuisplein 1
Postbus 1
6267 ZG Cadier en Keer
tel. (043) 407 92 22

Regio 25: Flevoland
Maerlant 11
Postbus 281
8200 AG Lelystad
tel. (0320) 27 77 77

April 1994

uitg.: Min. van Justitie, directie voorlichting, Postbus 20301, 2500 EH DEN HAAG