Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 a d v o c a r e   betaalbare                   rechtshulp voor ondernemers

Goede raad is niet duur?
Juist, maar ook onjuist.


Deze pagina geeft informatie voor ondernemers die zich de kosten van een jurist in vaste dienst willen besparen, en toch regelmatig willen beschikken over gedegen juridisch advies.  Advocare biedt juridische diensten tegen lage kosten, en tevens processuele bijstand voor vaste tarieven


inhoud

Ondernemen is vooruitzien!
Toenemende regelgeving is echter een extra belasting voor uw organisatie. Het kan een trefzeker ondernemen belemmeren terwijl de juridische kosten sterk kunnen stijgen.

Voor rechtsbijstand betaalt men in Nederland relatief weinig in vergelijking met ons omringende landen.

Oorzaak van veel misverstanden

Toch menen veel ondernemers, vooral die uit het midden- en kleinbedrijf dat advocatenhulp duur is. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

Ieder ondernemer weet: "Kost gaat voor de baat"
In sommige gevallen gaan die kosten iets te ver vooruit, en in andere gevallen weet men niet meer wat de baat is.

Wanneer komt u als ondernemer bij een advocaat of ander juridisch adviseur?
U wilt advies over een bepaald juridisch knelpunt binnen uw bedrijf. U wilt bijvoorbeeld uitbreiden, maar de gemeente geeft u geen bouwvergunning.
U wilt dat uw personeel wegens drukte overuren maakt, maar uw personeel weigert dit
Het is prettig als u een jurist in vaste dienst hebt, maar zo niet, dan dient u extern advies te vragen.

In het economisch verkeer komt u onvermijdelijk van tijd tot tijd in botsing met andere deelnemers. Als partijen het dan niet eens worden over een schikking dient het juridische geschil via de rechter beslecht te worden.
In veel gevallen redt u het zelf, maar in sommige gevallen dient u toch een extern adviseur in de arm te nemen.
Soms moet u wel naar een advocaat, bijvoorbeeld omdat u voor de Rechtbank bent gedaagd.

Ook al weet u `de kost gaat voor de baat', toch bent u al gauw het zicht op die kosten kwijt.
Het advocatentarief is gemiddeld € 220,- per uur exclusief de kantoorkosten en de BTW, voor veel ondernemers toch erg veel geld.
Weinig advocaten doen het voor minder, veel advocaten doen het voor meer.
Advocare doet het niet alleen voor minder, maar biedt u tevens een ander voordeel, dat niet alle advocatenkantoren bieden.
Advocare biedt u de mogelijkheid meer inzicht en controle te houden op die kosten.

De oplossing

Advocare biedt de oplossing. Zij heeft daarvoor een juridisch product ontwikkeld dat speciaal tot doel heeft ondernemers uit het Midden en kleinbedrijf te ondersteunen tegen zeer lage kosten. Advocare biedt de geruststellende zekerheid van fulltime juridische steun op elk moment van de week.

Abonnement
Het product Advocare wordt aangeboden als een abonnement, dat u bij deelname recht geeft op onbeperkte juridische steun per telefoon, fax of per E-mail. Dus snel, informeel en doeltreffend. Voor een vast bedrag per jaar kunt u gebruik maken van de juridische adviesdienst van Advocare .
Een abonnement geeft u recht op telefonisch advies gedurende een jaar.
De adviezen strekken zich uit tot elk rechtsgebied. De kosten voor een abonnement bedragen per jaar eenmalig € 550,-

Voorbeeld:
U kunt problemen tegenkomen zoals met werknemers, leveranciers, de huur van het bedrijfspand etc: Voor de meeste van deze problemen hebt u wel een adequate oplossing. Soms bent u echter niet zeker van uw zaak, of hebt u geen tijd om de zaak zelf te behandelen. Ook de nodige kennis kan ontbreken.
Even ruggespraak houden met een juridisch specialist is dan de oplossing. Telefonisch, per fax of E-mail, afhankelijk van de tijdsdruk en liefst met een advocaat die in dit soort zaken thuis is en parate kennis heeft.

Voor € 550,- Euro per jaar kunt u beschikken over deze onbeperkt juridische service, die u het gemak van een vaste advocaat verschaft zonder de hoge kosten. Tevens ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de laatste juridische ontwikkeling die van belang zijn voor ondernemers.

Extra voordeel
Bij deelname kunt u beschikken over een extra voordeel. Mocht u verdergaande juridische bijstand nodig hebben, zoals bijvoorbeeld in een procedure voor de rechtbank of het opmaken van contracten, dan wordt dit natuurlijk afzonderlijk in rekening gebracht. De advocaat biedt uitsluitend houders van een Advocare abonnement een korting van 20% op haar urentarief. Mocht u ooit verwikkeld raken in een complex juridisch geschil waarbij u noodzakelijk een beroep op een advocaat moet doen, dan bent u verzekerd van lage kosten. Elke ondernemer die vooruit ziet zal kiezen voor juridische zekerheid tegen de laagste kosten.

Waarom die lage tarieven?
U bent immers abonnementhouder. Indien u hiervan veelvuldig gebruik maakt, zult u merken dat grotere problemen - zoals een procedure - te voorkomen zijn indien u tijdig om advies vraagt bij Advocare .
U zult dan ook merken dat er heel wat moet gebeuren voor er geprocedeerd gaat worden.

Mocht een procedure toch onvermijdelijk zijn, dan kent onze jurist reeds het probleem waar u mee zit. Hij zoekt immers vanaf uw stoel mee naar een oplossing.
Er gaat dan minder tijd verloren aan kennismaking en uitwisselen van noodzakelijke informatie en aan het bestuderen van het probleem. Tijd is immers geld.

Denkt u zelf maar hoeveel tijd u kwijt zou zijn aan het zoeken naar de juiste advocaat, het uitzoeken van alle nodige informatie, het prikken van een kennismakingsgesprek etc.? Een vaste advocaat bewijst dan zijn waarde. U kunt zich de kosten van een jurist in vaste dienst besparen, en toch kunt u te allen tijden beschikken over zo`n specialist.

Fixed price
Uitsluitend voor deelnemers bestaat tenslotte de mogelijkheid van de `fixedprice`regeling, zodat u van tevoren de kosten van bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure kent, ongeacht de hoeveelheid werkzaamheden. Normaal gesproken zijn de kosten van een procedure niet te voorspellen. `Fixed price' betekent vaste prijs. U kunt met uw advocaat overeenkomen dat u niet meer betaalt dan een vooraf bepaald bedrag. De fixed-price prijslijst geeft hiervoor de richtlijn die gehanteerd wordt. U betaalt niet meer dan die prijs. Het voordeel is dat u exact weet wat u moet budgetteren voor een bepaalde zaak, een noodzaak voor alle ondernemers.
Alle hier genoemde prijzen exclusief BTW.


Meer informatie over Advocare ?
Schrijf, bel, fax of E-mail naar:
Advocare
Postbus 45
3755 ZG Eemnes
tel 035 5 31 88 80
fax 035 5 31 66 62


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen