Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

De advocaat. Uw raadsman of raadsvrouw


Inleiding: Waarom zou u naar een advocaat gaan?In deze ingewikkelde maatschappij kan iedereen te maken krijgen met een juridisch vraagstuk waarbij de hulp van collega's, familie of vrienden niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld, een ontslag, een echtscheiding, een huurconflict, een ongeval waarbij de verzekering niet voldoende uitkeert, of een geschil over een uitkering. Dat zijn zaken waarbij u een deskundig juridisch advies nodig heeft. Voor zo'n advies kunt u het beste terecht bij een advocaat. Zijn specifieke scholing en ervaring maken hem tot uw ideale raads- en vertrouwensman. Of -vrouw; de advocatuur bestaat voor een groot deel uit vrouwen.


inhoud

 

inleiding

Er zijn natuurlijk ook andere rechtshulpverleners dan advocaten.

Maar de advocaat onderscheidt zich op een paar belangrijke punten. Hij heeft een specifieke deskundigheid en wordt in zijn doen en laten gesteund door een sterke beroepsorganisatie. Bovendien heeft hij een typische partijpositie (hij is uw raadsman en niet ook die van anderen) en dient hij onafhankelijk te zijn. Dat geldt niet alleen voor advocaten in de vrijgevestigde praktijk, maar ook voor advocaten die bij een bedrijf of instelling in loondienst zijn.

Kwaliteiten en de bewaking daarvan

Uw advocaat is zich er van bewust dat uiteindelijk ťťn ding de doorslag geeft: snelle juridische advisering die kwalitatief goed is, maar vooral ook waarmee u, de cliŽnt, verder kunt.

Hierbij staat de advocaat niet alleen. Hij heeft een sterkt organisatie achter zich, de Nederlandse Orde van Advocaten, waarvan elke advocaat verplicht lid is. Dat bepaalt de wet. Diezelfde wet stelt belangrijke eisen aan de opleiding van een advocaat. De Nederlandse Orde van Advocaten zorgt ook voor een streng tuchtrecht en regels volgens welke advocaten zich dienen te gedragen. Daarmee is verzekerd dat een advocaat die een fout maakt - als hij bijvoorbeeld uw zaak niet goed behandelt - daarop aangesproken kan worden. Klachten over het optreden van een advocaat worden behandeld door de Raad van Discipline, onder leiding van een onafhankelijke rechter.

Juist ook vanwege deze waarborgen mag niet iedere juridisch adviseur zich advocaat noemen. Dus als u de titel "advocaat" tegenkomt, in de krant of elders, dan betekent dat iets: kwaliteit en betrouwbaarheid.

Adviseren en procederen

Een advocaat wordt nog vaak gezien als alleen maar een pleiter in toga. Bijvoorbeeld de advocaat als verdediger van verdachten in strafzaken. Maar een advocaat doet veel meer dan zaken bepleiten bij rechters. De taak van de advocaat is vooral ook het voorkomen van procedures. Hij moet altijd eerst een onderlinge ('minnelijk') oplossing proberen te vinden als twee partijen het niet met elkaar eens zijn. Naast procederen maakt het geven van adviezen - ook zonder dat al sprake is van een dreigend conflict - een belangrijk deel uit van het werk van de advocaat.

Een advocaat staat vierkant aan uw kant

Een goede advocaat zal pas adviseren om een procedure te starten als in overleg (echt) geen voor beide partijen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden. Ervaring in procederen heeft uw advocaat voor op andere juridische adviseurs. Hij mag uw belangen bij alle rechterlijke instanties behartigen. Bij een rechtsgeschil weet een advocaat als geen ander wat haalbaar is en wat niet. En dat maakt hem tot zo'n waardevolle adviseur.

Een ander sterk punt van de advocaat is dat hij onafhankelijk is. Hij is geen enkele verantwoording schuldig aan andere instanties, bijvoorbeeld de overheid. De advocaat staat altijd volledig aan uw kant. Hij is daarbij - zoals gezegd - wel onderworpen aan de regels van zijn eigen beroepsorganisatie, de Nederlandse Orde van Advocaten.

En wat voor u als cliŽnt heel belangrijk is: een advocaat heeft - net als bijvoorbeeld een arts - een geheimhoudingsplicht. Hij moet wat u hem in vertrouwen hebt verteld dus geheim houden. Hierdoor is hij niet alleen uw raadsman, maar ook uw vertrouwensman. U kunt een advocaat met een gerust hart al uw juridische problemen voorleggen. Een advocaat heeft niet alleen een geheimhoudingsplicht ten opzichte van u, maar ook een geheimhoudingsrecht ten opzichte van bijvoorbeeld Justitie. Een advocaat kan dus niet gedwongen worden om als getuige in een procedure bijzonderheden bekend te maken over wat er tussen u en hem besproken of geschreven is.

Een advocaat is soms verplicht

Soms is de hulp van een advocaat verplicht. Wanneer u bijvoorbeeld problemen hebt over een contract en het komt tot een proces bij de rechtbank, mag dat volgens de wet alleen maar met de hulp van een advocaat. Anders gezegd, wanneer de ene burger procedeert tegen de andere voor een rechtbank, voor het Gerechtshof of voor de Hoge Raad, dan is die advocaat noodzakelijk. Gebeurt hetzelfde voor de kantonrechter, dan mag u ook zonder advocaat procederen. Dat geldt ook voor bepaalde procedures tegen de overheid bijvoorbeeld over een vergunning of een bestemmingsplanwijziging. Maar het is wel goed om u te realiseren dat deze zaken juridisch ingewikkeld kunnen zijn. Deskundige bijstand is dus vaak verstandig.

Ook bij bepaalde minder ernstige strafzaken (overtredingen) hoeft u geen advocaat te nemen. Bent u bijvoorbeeld bekeurd omdat u door het rode stoplicht reed en laat u het "voorkomen", dan mag u uzelf bij de kantonrechter verdedigen. Dat mag officieel ook wanneer u reed onder invloed. Of wanneer u bent beschuldigd van mishandeling. U mag het dan nog steeds zonder advocaat proberen. Maar een advocaat kan in deze gevallen de omstandigheden en achtergronden vaak beter aan de rechter uitleggen dan uzelf. En de consequenties van dit soort zaken (misdrijven) kunnen vaak veel ingrijpender zijn dan bij overtredingen. In dat geval verdient het aanbeveling een advocaat te benaderen.

Wanneer belt u een advocaat?

Als u in een juridische kwestie in een vroeg stadium een advocaat raadpleegt, kan een echt conflict nogal eens voorkomen worden.

Soms is ťťn brief of gesprek voor uw advocaat als genoeg om het probleem op te lossen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Het loont meestal ook om een advocaat te bellen als u bijvoorbeeld:

Wie betaalt de advocaat?

Gefinancierde rechtshulp

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gedeeltelijke gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat een deel van het honorarium van de advocaat door de overheid wordt betaald. Een deel van het honorarium moet u altijd zelf betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw netto-inkomen en uw vermogen. Bepaalde lasten, zoals alimentatieverplichtingen, worden op uw netto-inkomen in mindering gebracht.

Inkomens van gehuwden en samenwonenden worden bij elkaar opgeteld, behalve in het geval van echtscheiding.

Gefinancierde rechtshulp is vooral bedoeld voor particulieren, maar is soms ook voor kleine bedrijven mogelijk. Dus: als u naar een advocaat gaat vraag dan meteen of u voor die gefinancierde rechtshulp, een zogenaamde 'toevoeging', in aanmerking komt. U kunt daarover ook informatie vragen bij het Bureau voor Rechtshulp bij u in de buurt. Wilt u hierover meer weten? De folder 'Gefinancierde rechtshulp' informeert u verder over dit onderwerp. Deze is verkrijgbaar bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, krijgt u dan wel een goede advocaat? Ja. Uw toegevoegde advocaat zal zich voor u net zo inspannen als voor betalende cliŽnten. Bovendien: ook als u in aanmerking komt voor een toevoeging mag u toch uw voorkeur uitspreken voor een bepaalde advocaat. U kunt deze zelf rechtstreeks benaderen.

Als u geen recht hebt op een toevoeging

Is uw netto-inkomen hoger dan de grens voor gefinancierde rechtshulp, dan moet u uw advocaat zelf betalen. De advocatuur kent geen vaste tarieven. U kunt bij de Nederlandse Orde van Advocaten de folder 'Hoe rekent uw advocaat?' aanvragen. Die bevat uitleg over declaratiesystemen en over (kosten)posten die u op de declaratie kunt tegenkomen. Het honorarium van de advocaat wordt vaak bepaald door een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de zaak gewerkte uren. Het uurtarief kan vast zijn, maar dat hoeft niet. Het kan mede afhankelijk zijn van factoren als spoedeisendheid, de benodigde deskundigheid en de aard of het belang van de zaak. Ook zijn er advocaten die uw financiŽle draagkracht of het resultaat van de zaak meewegen. En soms wordt voor een zaak een vast bedrag afgesproken.

Vraag uw advocaat altijd van te voren om een schatting van de kosten (ook van de kosten die u aan de wederpartij moet vergoeden als de rechter u ongelijk geeft). Vraag hem ook om uitleg en schriftelijke bevestiging van het declaratiesysteem dat hij in uw geval zal toepassen. En om een tussentijdse opgave van de kosten als de zaak wat langer duurt. Vragen staat vrij en voorkomt discussie achteraf.

Ga tijdig naar een advocaat

Tenslotte: het is hiervoor al gezegd, hoe eerder u bij een naderend conflict een advocaat raadpleegt, hoe beter het is. Alleen doortobben maakt de kwestie vaak veel ingewikkelder dan nodig. Dat kan dan niet alleen leiden tot een nare situatie voor uzelf, maar het zal een advocaat ook meer tijd kosten (en u geld) om een oplossing te bereiken.

Stap dus in een vroeg stadium naar uw advocaat. Niet alleen als een conflict dreigt maar ook als u los daarvan juridische vragen heeft.

Uw advocaat: uw raadsman of raadsvrouw.

Waar kunt u een advocaat vinden?

Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de telefoongids onder de letter A van Advocaten en u kunt het internet raadplegen: onze sites www.advocatenorde.nl en www.alleadvocaten.nl

Maar nog gemakkelijker is onderstaand telefoonnummer te bellen. U krijgt dan van de Nederlandse Orde van Advocaten de gegevens van enkele advocaten bij u in de buurt die u willen ontvangen voor de Gratis Kennismakingsgesprek. Eenvoudiger kan het niet.

Waar kunt u een advocaat vinden ?
Er zijn ruim 10.000 advocaten in ons land. Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de Gouden Gids onder de letter A van Advocaten. Maar nog makkelijker is onderstaand 0900-nummer te bellen. U krijgt dan direct contact met een advocaat bij u in de buurt.
Eenvoudiger kan het niet!  0900 - Advocaten of 0900 - 238 62 28 ( Euro 0,80 per minuut)

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen