Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

In de algemene folders van deze foldermolen is informatie te lezen, die een nuttige basis vormt voor diegene die met de wet te maken heeft, of er gewoon in ge´nteresseerd is. Voor meer informatie over deze en andere juridische onderwerpen kunt u contact opnemen met  Advocare«


Rechtsbijstand

U wilt rechtsbijstand Over alle vormen van rechtshulp In bewerking
Mediation Partijen lossen hun (juridisch) geschil zelf op met behulp van onafhankelijke derde
De advocaat: uw raadsman of raadsvrouw Wat kan hij/zij voor u betekenen
Een vaste advocaat Dat beslist beter
Problemen met uw Advocaat? Blijf niet zitten met de brokken, doe iets
Een procedure bij kantonrechter
 
Civiele procedure Wie zijn partij in zo'n rechtszaak en hoe verloopt de zaak
Eiser in een civiele kantongerechtsprocedure  Doe Het Zelf; handleiding In bewerking
Gedaagde in een civiele kantongerechtsprocedure U wordt gedagvaard, wat nu In bewerking
Getuige in een civiele procedure U moet voor de rechter getuigen In bewerking
 
Geschillen met de overheid
Bezwaar en beroep tegen Overheidsbeslissingen Over geschillen met de Overheid
Bezwaar en beroep bij uitkeringen van de Overheid In bewerking
Belastingrecht: Bezwaar en Beroep bij de Belastingrechter In bewerking

De Nationale ombudsman Alles over klachten tegen overheden en div. Instanties

Kosten

Wat kost een gerechtelijke procedure? Alle kosten op een rijtje In bewerking
Wat kost een advocaat? Richtlijnen en afspraken over kosten In bewerking
Hoe rekent uw advocaat? Diverse wijzen van declaratiemethoden
Gefinancierde rechtshulp Over Verklaring van Inkomen en Vermogen