Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Een vaste advocaat. Dat beslist beter


Inleiding: Ieder z'n vak. U bent ondernemer en leidt uw bedrijf. Uw boekhouding of accountant stelt uw jaarcijfers op en adviseert u op financieel gebied. Voor de juridische kant van uw zaak raadpleegt u een advocaat. Waarom een advocaat? Omdat het recht zijn vakgebied is, is het het dagelijks werk van een advocaat om juridisch advies te geven. Met name aan ondernemers, net als u. Ook weet een advocaat uit zijn praktijk wat de ernstige gevolgen kunnen zijn als juridisch iets niet goed is geregeld. Daardoor is hij de beste adviseur om conflicten te voorkomen. Om te adviseren vr het te laat is.


inhoud

 

Moderne ondernemer kiest vakkundig adviseurs

Leiding geven aan een onderneming vergt veel van u, vandaag de dag. Begrijpelijk, dat u sommige taken die u onnodig belasten uit handen geeft aan een vakkundig adviseur. Uw boekhouding en uw personeelsadministratie doet u waarschijnlijk allang niet meer zelf. Uw technisch onderhoud besteedt u uit, voor uw automatisering gebruikt u eveneens know-how van buitenaf.

Maar hoe staat het met de juridische kanten van uw bedrijfsvoering? Uw arbeidscontracten, leveringsvoorwaarden, productaansprakelijkheid, de rechtsvorm van uw onderneming? De maatschappij wordt hoe langer hoe gecompliceerder. Ook uw bedrijf krijgt te maken met de sterk toegenomen regelgeving op allerlei gebied. Op juridisch terrein is er een doolhof van voorschriften ontstaan, waarmee elke ondernemer rekening moet houden. Juridische zaken horen eveneens thuis bij een gespecialiseerd adviseur. Zo'n gespecialiseerd juridisch adviseur is de advocaat bij uitstek.

Waarom een advocaat als juridisch adviseur?

Ieder z'n vak. U bent ondernemer en leidt uw bedrijf. Uw boekhouding of accountant stelt uw jaarcijfers op en adviseert u op financieel gebied. Voor de juridische kant van uw zaak raadpleegt u een advocaat. Waarom een advocaat? Omdat het recht zijn vakgebied is, is het het dagelijks werk van een advocaat om juridisch advies te geven. Met name aan ondernemers, net als u. Ook weet een advocaat uit zijn praktijk wat de ernstige gevolgen kunnen zijn als juridisch iets niet goed is geregeld. Daardoor is hij de beste adviseur om conflicten te voorkomen. Om te adviseren vr het te laat is.

Tijdig advies kan veel problemen voorkomen

Een advocaat als vaste adviseur kan u veel tijd, vaak geld, maar vooral veel zorgen besparen. Het is u als ondernemer in de drukte van alledag lang niet altijd duidelijk of er juridische aspecten zitten aan een voor u heel normale handeling. Daarom is het voor elke eigentijdse ondernemer verstandig om in geval van twijfel even met zijn advocaat te bellen. Deze kan ook van tijd tot tijd uw bedrijf juridisch doorlichten. Zijn uw contracten nog up-to-date? Brengen nieuwe regels van de Europese Unie daarin verandering? Zijn uw leveringsvoorwaarden niet al te standaard, maar toegesneden op uw eigen product of bedrijf? Is de rechtsvorm van uw onderneming niet aan verandering toe? Denkt u aan een overname of meerdere vestigingen? Of het nu over grote of kleine beslissingen gaat: uw advocaat staat voor u klaar om snel en praktisch te adviseren.

Hoe werkt u met uw advocaat?

Als u het belangrijk vindt om uw advocaat snel te kunnen raadplegen, kunt u duidelijke afspraken maken over elkaars bereikbaarheid. De telefoniste of secretaresse van het advocatenkantoor weet als regel waar en wanneer uw advocaat te bereiken is. Belangrijk is ook om met uw advocaat af te spreken wie hem vervangt als hij afwezig is en dus de naam van zijn naaste medewerker(s) te weten. Als u twijfelt over het uitsturen van een belangrijke brief of het ondertekenen van een contract, is de fax natuurlijk een uitkomst. Voor uw faxbericht geldt hetzelfde als voor een telefoontje: de advocaat streeft naar een zo groot mogelijke bereikbaarheid en zal ook hierop zo snel mogelijk reageren. Sommige advocaten zijn gewend om voor hun regelmatig terugkerende adviesdiensten een zogenaamd abonnementstarief af te spreken. Maak in elk geval heldere afspraken over het sturen van (tussentijdse) declaraties.

Adviseur met proceservaring

Ook zal uw advocaat er in een conflictsituatie alles aan doen om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te zoeken, als het echt niet anders kan staat hij natuurlijk voor u op de bres. Dan komt zijn proceservaring aan bod. Hij weet wat hij kan eisen en vooral wat niet haalbaar is. Ook dan blijkt weer, waarom het beter is om vanaf het eerste begin met een advocaat als adviseur te werken. Hij kent uw bedrijf al en weet wat er speelt.

Kwaliteitsbewaking

Er zijn uiteraard andere juridische adviseurs dan advocaten. Wat een advocaat echter -behalve de hiervoor genoemde voordelen- onderscheidt van andere juridische adviseurs, zijn de strenge regels waaraan hij is onderworpen bij de uitoefening van zijn beroep. Elke advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze overkoepelende organisatie heeft een streng tuchtrecht en schrijft ook andere regels voor die de kwaliteit van de juridische dienstverlening garanderen (o.a. een verplichte aanvullende beroepsopleiding en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Klachten over advocaten worden behandeld door de Raad van Discipline, onder leiding van een rechter. De titel van advocaat is wettelijk beschermd. Bovendien heeft een advocaat -evenals een arts- een geheimhoudingsplicht. Hierdoor kan hij in alle situaties met recht fungeren als uw juridisch vertrouwensman bij uitstek.

Heeft u al een advocaat?

Hoewel elke moderne ondernemer de wet naar de advocaat weet te vinden, als het echt nodig is gebruikt nog niet iedereen hem als vaste juridische vraagbaak en meedenker met zijn bedrijf. Mocht u al een advocaat hebben, dan is het verstandig om hem geregeld te raadplegen en uw bedrijf van tijd tot tijd door hem te laten doorlichten.

Waaraan moet u denken?

Liquiditeit

Aansprakelijkheid

Personeelszaken

Bedrijfsuitoefening

Bedrijfsvorm

Erfrecht en huwelijkse voorwaarden

Onroerend goed

Intellectuele eigendom

Milieu

Contracten, expeditie-overeenkomsten

Uw onderneming in Europa

Waarom een advocaat uit uw regio?

De raadsman, die het beste op de hoogte is van de omstandigheden waarin u werkt, zit in uw eigen regio. Hij kent de mensen, instanties en organisaties in uw buurt en heeft ervaring met de lokale overheid en eventueel de plaatselijke rechtbank. Hij kent het plaatselijke bedrijfsleven, het verenigingsleven en de non-profit organisaties. Allemaal groeperingen en mensen, waarmee u zelf ook te maken heeft. En tot slot: een advocaat uit uw regio is -net als u- ook een ondernemer. Hij begrijpt ook daardoor uw speciale problemen, die vaak direct te maken hebben met de regio, waarin uw bedrijf is gevestigd.

Wat is uw conclusie?

U neemt als ondernemer de hele dag besluiten. Voor de juridische kant van deze beslissingen is de advocaat een onmisbare hulp. Beslis daarom vandaag nog dat uw bedrijf recht heeft op een eigen advocaat. Als adviseur, als vertrouwensman, als meedenker.

Waar kunt u een advocaat vinden ?
Er zijn ruim 10.000 advocaten in ons land. Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de Gouden Gids onder de letter A van Advocaten. Maar nog makkelijker is onderstaand 0900-nummer te bellen. U krijgt dan direct contact met een advocaat bij u in de buurt.
Eenvoudiger kan het niet!  0900 - Advocaten of 0900 - 238 62 28 ( Euro 0,80 per minuut)

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen