Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

ZIEKTEWETMAATREGELEN VOOR WERKGEVERS

Op 4 oktober 1995 was het dan zover. Een belangrijke dag voor de werkgevers!

Aan de tweede kamer werd het voorstel tot wijziging van de ziektewet aangeboden.
Volgens dit voorstel worden werkgevers met ingang van 1 januari 1996 verplicht aan werknemers, bij ziekte, gedurende maar liefst 52 weken ten minste 70% van het salaris door te betalen. Vaak verplicht de CAO echter tot betaling van 100% !

HIER VINDT U EEN OPSOMMING VAN DEZE VERANDERINGEN

De bedrijfsrisico&quots nemen daardoor toe.
Immers, de kosten van vervanging, produktie en kwaliteitsverlies komen daar nog bij.

In de plannen van de regering is de werkgever vrij om het risico van loondoorbetaling zelf te dragen of zich daartegen te verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Iedere werkgever komt dan voor de vraag te staan welke risico&quots hij wil lopen; en welke verzekering hij moet afsluiten.
Er dient sprake te zijn van maatwerk. Immers, het ene bedrijf is het andere niet. Ziekteverzuimcijfers bepalen voor een groot gedeelte de keuze van de verzekering.

Vraagt u in elk geval offertes bij meerdere verzekeringsmaatschappijen aan: de verschillen zijn aanzienlijk.
Het best bent u geholpen door een advies van het duo verzekeringsman en accountant (een samenwerking van de verzekeringstechnicus en de bedrijfseconoom).
In veel gevallen kan dit voordeliger uitpakken.

Het is daar dat Admicare u behulpzaam kan zijn. Samen met u bakenen we het probleem snel en duidelijk af en zoeken de beste oplossing.

Daarbij bieden wij u het gemak van één loket voor: