Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Minicare.jpg (8249 bytes)

Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gefinancierde rechtsbijstand vanaf 1 januari 1999


Deze folder geeft actuele informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor door de overheid (gedeeltelijk) betaalde rechtsbijstand.


Eerst de VlV-invullen
Om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand moet u een `verklaring omtrent inkomen en vermogen' (VIV) invullen. In de folder `Verklaring omtrent inkomen en vermogen', kunt u lezen hoe u aan een VIV kunt komen en waarvoor u een VIV nodig hebt. Deze folder is verkrijgbaar bij de gemeente.

De raad voor rechtsbijstand
Aan de hand van de door u ingevulde gegevens berekent de raad voor rechtsbijstand uw financiŽle draagkracht. Afhankelijk van uw financiŽle draagkracht beslist de raad voor rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor toevoeging van een advocaat en hoe hoog uw eigen bijdrage in de kosten is. Van deze berekening ontvangt u altijd een bericht. De tabel hieronder geeft u inzicht in de grenzen die de raad voor rechtsbijstand hanteert bij het bepalen van uw eigen bijdrage.

Uw maandinkomen en uw eigen bijdrage
Berekent de raad voor rechtsbijstand uw netto maandinkomen op meer dan Fl 3.790,-- (gehuwd/samenwonend) of Fl 2.650,-- (alleenstaand), dan komt u niet in aanmerking voor  toevoeging van een advocaat. De kosten komen dan volledig voor uw eigen rekening. Is uw  inkomen lager dan de bedragen hierboven dan kan de overheid een deel van de kosten voor haar rekening nemen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage in uw geval (minimaal) is, kunt u lezen in de tabel hieronder.

Uw door de raad
berekende maandinkomen
(gehuwd/samenwonend)

Uw door de raad
berekende maandinkomen
(alleenstaand)          

Eigen Bijdrage  

0000 - 2.000

0000 - 1.400

115

tot   2.230

tot  1.560

200
tot  2.360

tot  1.650

285
tot  2.465

tot  1.725

380
tot  2.585

tot  1.810

465
tot  2.700

tot  1.890

545
tot  2.810

tot  1.965

625
tot  2.930

tot  2.050

710
tot  3.055

tot  2.140

795
tot  3.170

tot  2.220

870
tot  3.290

tot  2.305

960
tot  3.790

tot  2.650

1050

Vermogensvrijstelling
Bij de berekening van uw financiŽle draagkracht kijkt de raad voor rechtsbijstand ook naar uw vermogen. In de folder en de instructie bij de VIV kunt u nalezen wat als vermogen wordt meegeteld. Het maximum vrijgelaten bedrag voor het vermogen is vastgesteld op:

voor gehuwden en samenwonenden  Fl 20.000,-
voor alleenstaanden  Fl 14.000, -
De vermogensvrijstelling voor een eigen woning is vastgesteld op  Fl 75.000,--

Andere kosten
Naast kosten voor rechtsbijstand, kunt u te maken krijgen met de kosten van een procedure voor de rechter (het griffierecht), de kosten van een deurwaarder en kosten van getuigen en deskundigen. Uw rechtsbijstandverlener kan u daarover informeren. De griffierechten voor  verschillende zaken zijn vaste bedragen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure `Kosten van een gerechtelijke procedure'

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij een bureau voor rechtshulp. Schriftelijke informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand vindt u in de folder `U wilt  rechtsbijstand', meer informatie over kosten treft u aan in de brochure `Kosten van een gerechtelijke procedure'.

Alle genoemde bedragen worden regelmatig aangepast, meestal ťťn of twee keer per jaar. Bovenstaande bedragen gelden vanaf 1 januari  1999.

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie lees de folder `Verklaring Omtrent Inkomen en Vermogen'

 


Advocareģ e-mail adres: info@advocaten.nl