Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Wat kost procederen?


Via deze pagina kunt u met een redelijk marge voorspellen wat een gerechtelijke procedure gaat kosten.
Met welke kosten moet u rekening houden?


Inhoud

Rechtsbijstand

Het basis uurtarief verschilt van advocaat tot advocaat. Een advocaat is vrij zijn tarief vast te stellen, en varieert doorgaans van F 200 tot F 800 per uur. U dient zelf afspraken maken met de advocaat. Er zijn vele wijze van declareren mogelijk.

Lees hier over tarieven van rechtsbijstand van Galama Advocaten.

Voor ondernemers bestaan weer afzonderlijke mogelijkheden.

Lees hier over het product Advocare®, speciale tarieven voor ondernemers

.
Een aantal advocaten biedt de mogelijkheid van een gratis kennismakingsgesprek. Wilt u weten welke advocaat in uw buurt een dergelijk gratis consult biedt, bel dan (niet gratis)      0900 238 6228

Ook kunt u terecht bij het `buro voor rechtshulp'.
klik hier voor de adressen van de diverse buro`s. (link)

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. (de `Pro Deo advocaat') (link)

Lees hier meer over gefinancierde rechtshulp

. Griffierecht

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtsspraak.
U betaald griffierecht aan de griffie van het gerecht waar uw zaak dient. U ontvangt de rekening van de griffier
Griffierecht dient vooraf betaald te worden.
Voor drie soorten rechtsspraak gelden drie verschillende griffierechten.

CIVIEL RECHT

GESCHILLEN TUSSEN BURGERS ONDERLING
De kosten hangen af van het soort gerecht.

 

BIJ HET KANTONGERECHT Alleen de eiser (gedaagde betaald niets) moet betalen:

voor Geldvordering             griffierecht
tot F   200                    F   95
tot F 1.000                    F 170
tot F 3.000                    F 240
tot F 10.000                  F 315

Alle geldvorderingen boven de F 10.000 moeten door de rechtbank worden beslist.
Voor vorderingen die niet in geld zijn uit te drukken betaald u F 55.

BIJ DE RECHTBANK
Een stap hoger zit u bij de rechtbank.
Zowel eiser als gedaagde betalen:

voor geldvorderingen                griffierecht
tot F 25.000                        F 475
vanaf 25.000                        1,9 % van de geldsom met max van F 7.485 voor de eiser

zaken mbt personen en               F 315
familierecht (bv echtscheiding,
alimentatievorderingen)

alle overige vorderingen           F 400

BIJ HET GERECHTSHOF EN HOGER RAAD
Zowel eiser als gedaagde betalen:

voor geldvorderingen                griffierecht
tot F 25.000                            F   635
vanaf F 25.000                         2,4 % van de geldsom met max van F 9.350 voor de eiser

zaken mbt personen en           F 400
familierecht (bv echtscheiding,
alimentatievorderingen)

alle overige vorderingen           F 475

KORT GEDING
voor de eiser: zie bij rechtbank

BESTUURSRECHT : GESCHILLEN TUSSEN BURGERS EN DE OVERHEID

U kunt bijvoorbeeld denken aan geschillen bij het aanvragen van een bouwvergunning, een subsidie of een uitkering.
Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid, bijv de gemeente, dan moet u eerst bezwaar maken bij die gemeente.
Bent u het niet eens met de beslissing op dat bezwaarschrift dan kunt u beroep instellen.
In de regel vermeldt de schriftelijke beslissing van de overheid op welke wijze en waar u bezwaar en beroep kunt instellen.

HET BEZWAARSCHRIFT:
kost niks

BEROEP INSTELLEN:
in de meeste gevallen dient u dit te doen bij de rechtbank,
afdeling bestuursrecht (bestuurssector)

HOGER BEROEP
Betreft uw zaak een geschil over een uitkering, dan kunt u hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. het griffierecht is F 315.

Voor alle andere administratiefrechtelijke zaken moet u meestal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Het griffierecht bedraagt het (voor personen) F 315 of (voor bedrijven) F 630.

STRAFRECHT: U WORDT VERDACHT VAN EEN STRAFBAAR FEIT

dan verschijnt u voor de strafrechter of ( voor overtredingen) voor de kantonrechter. Er wordt in strafzaken geen griffierecht geheven.

VERMINDERING GRIFFIERECHT

Hebt u een laag of gemiddeld inkomen dan kunt u in aanmerking komen voor verlaagd griffierecht.
U betaald dan 25%, 50% of 75% van de hierboven genoemde bedragen. U dient dit schriftelijk te verzoeken aan de griffier van het betreffende gerecht.
Indien u beschikt over gefinancierde rechtsbijstand) dan gebeurt een en ander automatisch via uw advocaat of raadsman.

GETUIGEN EN DESKUNDIGEN

De kosten van door u ingeschakelde getuigen en deskundigen moet u zelf dragen. Denk aan reis en verblijfkosten.
Bij deskundigen zoals bijvoorbeeld een psychiater moet u meestal het uurtarief betalen.

DE DEURWAARDER

De meeste procedures voor een rechter worden gestart door middel van een dagvaarding.
Als u zelf een proces wilt voeren hebt u een deurwaarder nodig voor het uitbrengen van de dagvaarding, hetgeen ongeveer F 80 kost. Vraag van tevoren hoeveel de deurwaarder in uw geval in rekening brengt, want dat is per geval verschillend. De kosten hangen o.a. af van het aantal gedaagden, de plaats waar de dagvaarding moet worden uitgebracht etc.
Een deurwaarder kunt u ook voor incasso`s inschakelen, u betaald dan 15% over de eerste F 5.000 en 10 % over het bedrag boven de F 5.000.
Voor incasso`s van vorderingen kunt u natuurlijk ook een advocaat inschakelen.

Lees hier over het incassotarief van Advocare®

GESCHILLENCOMMISSIES

Heeft u een geschil met een leverancier van goederen of diensten, omdat iets niet goed of niet op tijd is geleverd, dan kunt u ook overwegen om een geschillencommissie in te schakelen.
Er zijn momenteel 19 geschillencommissies voor verschillende bedrijfstakken, bijvoorbeeld voor reizen, woninginrichting, chemisch reinigen, en garages.
Voorwaarde is wel dat het bedrijf waarover u wilt klagen is aangesloten bij de geschillencommissies voor consumentenzaken.
Een geschillencommissie onderzoekt uw klacht en zal een bindende uitspraak geven, die u en de andere partij moeten respecteren.
De kosten variėren tussen de F 35 en F 150, afhankelijk van de geschillencommissie. Meer informatie kunt u opvragen bij de stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken en de consumentenbond.(link)

VEROORDELING IN DE KOSTEN

In het civiele recht en het bestuursrecht kunt u veroordeeld worden in de kosten van de tegenpartij. Of dat gebeurt bepaald de rechter. Soms bepaald de rechter dat ieder zijn eigen kosten draagt, bijvoorbeeld omdat beide partijen evenveel ongelijk of gelijk krijgen.

De kostenveroordeling betreft de kosten die de tegenpartij heeft moeten maken om in zich de procedure te weren, zoals de kosten voor rechtsbijstand en griffierechten.
Als u zelf over gefinancierde rechtsbijstand beschikt (u hebt dan een `toevoeging'), dan geldt die niet voor de kosten van de advocaat van de tegenpartij.
Wordt u dus veroordeeld in de kosten, dan betaald u dus het volledige bedrag dat de tegenpartij heeft moeten betalen.

Voor meer informatie lees de folders


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen