Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Advocare®: incasso van vorderingen

inhoud

 

Meer dan 15 jaar ervaring
Advocare® is 15 jaar geleden opgericht in het hart van Nederland. Ons kantoor is gespecialiseerd in incasso van vorderingen voor cliënten door geheel Nederland en voor elke rechtbank, maar ook in het buitenland, en heeft een gezonde reputatie opgebouwd in een actieve en doeltreffende incasso, en een snelle en informele communicatie met de cliënt. Uw incasso is bij ons in goede handen.
Advocare® verzorgt incasso van handelsvordering op basis van een no-cure no-pay basis zoals uiteengezet in onze incassobrief .

Belangrijke kenmerken van onze service zijn
-    een eenmalig vast bedrag voor procedurekosten
-    de debiteur betaalt uiteindelijk de kosten van incasso
-    in geval incasso niet succesvol blijkt, wordt 15% van de geïncasseerde gelden in rekening gebracht
-    incasso en betalingen vinden plaats via een onafhankelijke stichting, zodat uw gelden altijd veilig zijn
-    een incassopdracht wordt direct in behandeling genomen; de debiteur ontvangt per direct een aanmaning
-    Indien nodig worden derde partijen betrokken bij de incasso (derdenbeslag/verhaalsinformatie)
-    verbeterd resultaat door gecombineerde maatregelen zoals conservatoir beslag op rekeningen etc.

Advocare® biedt
-    snelle en directe actie na ontvangst van de incasso-opdracht
-    informele en laagdrempelige communicatie, no-nonsense benadering   
-    ruime kennis van Nederlands beslagrecht, handelsrecht en insolventierecht
-    incassoprocedres worden altijd door een advocaat verricht
-    specialistische kennis op gebied van / ervaring met procesrecht en incassorecht beslagrecht
-    specialistische kennis op gebied van / ervaring met beslagrecht
-    specialistische kennis op gebied van / ervaring met faillissementsrecht
-    specialistische kennis op gebied van / ervaring met contractenrecht, VSC, CISG, international commercial arbitratratie en incoterms weens koopverdrag.
-    lid van de Nederlands orde van advocaten
-    lid van de Nederlands vereeniging van Insolventierechtadvocaten
-    15 jaar ervaring

Lees hier over de wijze van incasso en de voorwaarden

Andere Brochures

Naast deze uitgave zijn ook de volgende brochures beschikbaar:

Wenst u direct nadere informatie, bel + 31 35 531 88 80. Op uw verzoek ontvangt u alle noodzakelijke informatie.


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen