Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

In onze nieuwsbrief worden enkele van de meest recente ontwikkelingen op juridisch gebied uitgelicht en nader bekeken. Voor meer informatie over deze en andere onderwerpen kunt u contact opnemen met Advocare

U kunt hier alle onderwerpen in
alphabetische volgorde vinden

Nieuwsbrief zomer 1998
Foto's zijn duur!
Wet Flexibiliteit en Zekerheid
Wijziging opzegtermijn
arbeidsovereenkomst
Handelsregister raadplegen
Dood of faillissement (ver)huurder
Een onbekende verzekering
Nieuwe mededingingsregelingen
Nieuwsbrief voorjaar 1996
Concurrentieverbod zonder concurrentiebeding
Lik op stuk
Let op veiligheid
Bedrijfsvereniging moet rente betalen
Gemoderniseerde vestigingwetten
Nieuw Merkrecht
Huurprijswijziging; op welk moment?
Nieuwsbrief zomer 1995
Welke gegevens moeten op uw briefpapier?
Onbewust onverzekerd rijden
Heeft de bank een doorfinancieringsplicht?
Cassatie geeft tijdwinst
Bijpachten leidt niet (meer) tot verdunning
Welke soort bedrijfsruimte (ver)huurt u?
Let op rechten werknemers bij bedrijfsovername
Nieuwsbrief voorjaar 1998
Wetsvoorstel huurrecht
Juridische splitsing
Herstructurering varkenshouderij
Wijziging proeftijd
Deponeren jaarstukken
Arbeidsovereenkomst of niet?
Brandverzekering
Werkweigering\arbeids(on)geschiktheid
De verwarde tijger
Nieuwsbrief zomer 1997
Prijsafspraken verboden
Verandering regels handelsregister KvK
wet boeten
Portretrecht aangescherpt
Aansprakelijkheid bij vervuiling
Nieuwsbrief voorjaar 1997
Mediation
Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevalen
Bietenquotum en vergoeding
Valkuilen bij oprichting B.V.
Nieuwsbrief winter 1998
Wijziging huurovereenkomst
Nadeel bv
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Advocaatkosten aftrekbaar
Nieuwe tarieven kamer van koophandel
Millenniumproblematiek
Verwijtbare werkloosheid en ww-uitkering
Nieuwsbrief najaar 1996
De uitstoting bij vof en cv
Huurverhoging door eigen verbetering
Is ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst toegestaan?
Letselschadevergoeding en de fiscus
Handhaving van het milieurecht
Ad info
Nieuwsbrief zomer 1996
Auteursrecht en Internet
Franchise-perikelen
Versoepeling openingstijden winkels
Onroerende zaken opnieuw getaxeerd
Werkgever verhaalt loonschade
Herziening bestuursrecht nadert voltooiing
Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag
Nieuwsbrief najaar 1997
Afwijking kantonrechtersformule
Toestemming echtgenoot bij garanties De aandeelhoudersovereenkomst
Registratie allochtone werknemers
Handelsnaam en internet
Verplichtingen huurder
Verklaring van geen bezwaar
Nieuwsbrief winter 1996
Afscheid van de "lastige" werknemer
Het einde van de ziektewet
Ontslag op staande voet
De vernieuwde pachtwet
Het verbouwen van een huurpand
Nieuwsbrief herfst 1995
Freelancers en de fiscus
De Miljoenenbrief
Strengere eisen voor de Delaware-corporation
De Kantonrechtersformule
Vrijheid van meningsuiting beperkt
Waardering onroerende zaak
Nieuwsbrief winter 1996
Landelijke Kantonrechtersformule
Bestuurdersaansprakelijkheid
Jaarrekeningenplicht commerciele Verenigingen en Stichtingen
Rapport  "STAD EN MILIEU"
Het recht op een naam
Huur bedrijfsruimte