Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

In onze nieuwsbrief worden enkele van de meest recente ontwikkelingen op juridisch gebied uitgelicht en nader bekeken.
NB: De nieuwsbrief behandeld diverse ontwikkelingen in het recht, maar de onderwerpen zijn niet in chronologisch volgorde gerangschikt, zodat bepaalde artikelen wel van belang zijn voor de rechtsontwikkeling, maar niet altijd meer actueel! Voor meer informatie over deze en andere onderwerpen kunt u contact opnemen met Advocare®

U kunt ook alle onderwerpen in alfabetische volgorde vinden !  Klik dan hier

inhoud


nr 26, september 2002

 • Nieuwe wettelijke regels bij te late betaling
 • Beslag op kredietruimte van debiteur
 • Kennisneming van algemene Voorwaarden
 • Wijziging bestemming bij verhuur pand
 • Controle e-mail- en internetgebruik op het werk
 • Ontslag op staande voet en Schadevergoeding

nr 27, december 2002

 • Nieuwe wet koop onroerend goed
 • Aansprakelijkheid werkgever 
 • Wijziging van arbeidsovereenkomst
 • Schadeplichtige opzegging
 • Affectieschade en shockschade
 • BV i.o. en aansprakelijkheid

nr 25, juli 2002

 • Verlofregelingen uitgebreid
 • Concurrentiebeding aan banden
 • Werktijdverkorting
 • Wijzigingen huurrecht
 • Nieuwe procesregels per 2002
 • De bestuurderspolis

nr 24, mei 2002

 • Verlofregelingen uitgebreid
 • Concurrentiebeding aan banden
 • Werktijdverkorting
 • Wijzigingen huurrecht
 • Nieuwe procesregels per 2002
 • De bestuurderspolis 

nr 23, december 2001

 • Hoger beroep bij ontbinding van arbeidsovereenkomst
 • Proeftijd bij arbeidsovereenkomst
 • Hoge Raad erkent whiplash
 • Bedrijfsovername door aandelenoverdracht
 • Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Optie of voorkeursrecht in huurcontract

nr 22, januari 2001

 • Mag werkgever Internet-gebruik werknemers controleren?
 • RSI, het eerste vonnis in Nederland
 • Te laat betalen wordt (nog) duurder
 • Nieuwe wet tegen sekse-discriminatie op werk
 • Betere regels voor surséance van betaling
 • Nieuwe eigenaar gebonden aan oude afspraken met huurder?

nr 21, november 2000

 • Rookverbod op het werk?
 • Hoge Raad verruimt ontslagrecht voor ziek personeel
 • Belastinggarantie en WAO-voorbehoud bij letselschade
 • Verrekening; onbekend maakt onbemind
 • Wanbetalende BV?s
 • De gedetineerde werknemer 
 • Huur en termijnbescherming

nr 20, augustus 2000

 • RSI en werkgeversaansprakelijkheid
 • Smartengeld voor nabestaanden
 • Heeft u al een domeinnaam.nl?
 • Onderhuur van bedrijfsruimte
 • Controle door werkgever

nr 19, mei 2000

 • Wet Aanpassing Arbeidsduur per 1 juli 2000
 • Faxbericht als bewijs van overeenkomst?
 • Handelen namens BV-i.o.
 • Vergoeding van hulp familie na ongeval
 • Wet Bijzondere Opsporings- bevoegdheden
 • Inhouden van huur wegens gebreken aan gehuurde

nr 18, februari 2000

 • Handelsnaam: wat kan en wat kan niet?
 • Faillissementsaanvraag als incassomiddel
 • Vrees voor onbehoorlijk bestuur
 • Bedrijfsongeval en omkering bewijslast
 • Conformiteit in het kooprecht
 • Voorwaarden wettelijke garantie
 • Mededingingswet en huurovereenkomsten

nr 17, november 1999

 • Surséance van betaling; voorportaal of reddingsboei?
 • De schuldsaneringsregeling ook van belang voor  huurpraktijk
 • De "gedragingen" van de BV
 • Werkgever aansprakelijk
 • Schadeplichtigheid werknemer na ontslag
 • Plannen voor afschaffen vestigingseisen
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst en reïntegratieplan

nr 16, augustus 1999

 • Crediteur in faillisementen; een onzekere positie
 • Geschillenregeling voor conflicten tussen aandeelhouders
 • Contractswisseling en overgang van onderneming
 • Smartengeld en kosten wegens hulp en verzorging
 • Wat op briefpapier en facturen van  onderneming vermelden?
 • Venture capital
 • Huurprijsvermindering wegens werkzaamheden aan het gehuurde

nr 15, mei 1999

 • Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementen
 • Boekhouding en openbaarmaking van jaarstukken
 • Schuld in verkeer
 • Enkele juridische kanttekeningen bij automatisering
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag
 • Benelux-Merkenbureau kan inschrijving merkdepots weigeren
 • Hoever gaat de zorgplicht van de werkgever?

nr 14,  juli 1998

 • Foto's zijn duur!
 • Wet Flexibiliteit en Zekerheid
 • Wijziging opzegtermijn arbeidsovereenkomst
 • Handelsregister raadplegen
 • Dood of faillissement (ver)huurder
 • Een onbekende verzekering
 • Nieuwe mededingingsregelingen

nr 13, april 1998

 • Wetsvoorstel huurrecht bedrijfsruimte
 • Juridische splitsing
 • Herstructurering varkenshouderij
 • Wijziging proeftijd
 • Deponeren jaarstukken
 • Arbeidsovereenkomst of niet?
 • Brandverzekering en bestemmingswijziging
 • Werkweigering en arbeids(on)geschiktheid
 • De verwarde tijger

nr 11, december 1997

 • Computerziekte
 • Wijziging huurovereenkomst
 • Nadeel bv
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Advocaatkosten aftrekbaar
 • Nieuwe tarieven kamer van koophandel
 • Millenniumproblematiek
 • Verwijtbare werkloosheid en ww-uitkering

nr 10, oktober 1997

 • Afwijking Kantonrechtersformule
 • Toestemming echtgenoot afgeven garanties
 • De aandeelhoudersovereenkomst
 • Registratie allochtone werknemers
 • Handelsnaam en internet
 • Verplichtingen huurder
 • Verklaring van geen bezwaar

nr 9, juli 1997

 • Prijsafspraken verboden
 • Verandering regels Handelsregisters KvK
 • Recente ervaringen `wet boeten`
 • Portretrecht aangescherpt
 • Aansprakelijkheid bij vervuiling

nr 8, april 1997

 • Mediation
 • Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen
 • Nogmaals bietenquotum en vergoeding
 • Valkuilen bij oprichting bv

nr 7, december 1996

 • Landelijke Kantonrechtersformule
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Jaarrekeningenplicht commerciele Verenigingen en Stichtingen
 • Rapport  "stad en milieu"
 • Het recht op een naam
 • Huur bedrijfsruimte

nr 6,  november 1996

 • De uitstoting bij vof en cv
 • Huurverhoging door eigen verbetering
 • Is ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst toegestaan?
 • Letselschadevergoeding en de fiscus
 • Handhaving van het milieurecht
 • Ad info

nr  5, juli 1996

 • Auteursrecht en Internet
 • Franchise-perikelen
 • Versoepeling openingstijden winkels
 • Onroerende zaken opnieuw getaxeerd
 • Werkgever verhaalt loonschade
 • Herziening bestuursrecht nadert voltooiing
 • Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag

nr 4,   april 1996

 • Concurrentieverbod zonder concurrentiebeding
 • Lik op stuk
 • Let op veiligheid
 • Bedrijfsvereniging moet rente betalen
 • Gemoderniseerde vestigingwetten
 • Nieuw Merkrecht
 • Huurprijswijziging; op welk moment?

nr 3, december 1995

 • Afscheid van de "lastige" werknemer
 • Het einde van de ziektewet
 • Ontslag op staande voet
 • De vernieuwde pachtwet
 • Het verbouwen van een huurpand

nr 2, oktober 1995

 • Freelancers en de fiscus
 • De Miljoenenbrief
 • Strengere eisen voor de
 • Delaware-corporation
 • De Kantonrechtersformule
 • Vrijheid van meningsuiting beperkt
 • Waardering onroerende zaak

nr 1, juli 1995

 • Welke gegevens moeten op uw briefpapier?
 • Onbewust onverzekerd rijden
 • Heeft de bank een doorfinancieringsplicht?
 • Cassatie geeft tijdwinst
 • Bijpachten leidt niet (meer) tot verdunning
 • Welke soort bedrijfsruimte (ver)huurt u?
 • Let op rechten werknemers bij bedrijfsovername

 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen